EMestring endelig tilgjengelig på Ahus

eMestring er et nettbasert behandlingsprogram basert på kognitiv atferdsterapi, som startet opp i Helse Bergen i 2013. Metoden er like virkningsfull som ordinær behandling med oppmøte og i 2020 bestemte Helse Sør-Øst at eMestring skal tas i bruk i hele helseregionen. Nå er metoden tilgjengelig ved Ahus.

Publisert 28.12.2021
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en projektorskjerm
E-terapeuter på samling med superbrukere og Forskning- og utvikling ved Ahus.
- Per i dag tilbyr vi eMestring for tilstandene depresjon, panikkangst og sosial fobi, sier Ragnhild Horn, prosjektdeltaker for eMestring ved Ahus. 

Horn har siden januar 2021 jobbet for å implementere metoden ved Ahus. Etter hvert vil flere tilstander kunne få egne eMestringsprogram.

- I eMestring må pasienten selv utføre aktiviteter, som å lese gjennom programmets moduler, utføre hjemmeoppgaver og gi innleveringer til behandler, samt eksponeringsøvelser, sier Horn.


Slik fungerer det

Først møter pasienten opp på lokalt DPS for utredning, og informasjon om ulike behandlingsmetoder for sin tilstand.

- eMestring er en behandlingsmetode blant flere, men enkelte foretrekker denne behandlingsmetoden da den nettbaserte løsningen gjør at pasienten i større grad styrer når og hvor de vil gjennomføre behandlingen, sier Horn. 

- Følelsen av kontroll og egenmestring er svært gunstig i en tilfriskningsprosess. Enkelte pasienter kan også oppleve det stigmatiserende å møte opp på et lokalt DPS, og da er det fint å kunne nå ut til disse pasientene også. 

E-terapeuter

Behandler ved DPS-ene som tilbyr eMestring, kalles e-terapeut, og veileder pasientene gjennom modulene. 

- E-terapeutene har grunnleggende opplæring i kognitiv terapi og jobber med eMestring i 40%-stillinger, da det er ønskelig at de kombinerer dette med ordinære timer med oppmøte.

E-terapeuten har regelmessig kontakt med pasienten gjennom skriftlig kommunikasjon i programmet. Behandlingen følger en fast struktur og tar derfor cirka 14 uker å gjennomføre, forutsatt at pasienten er motivert og har lyst til å jobbe på denne måten.

I oktober og november har og går e-terapeutene gått gjennom tre dager med opplæring i selve eMestringsmetoden. 

- Vi får i tillegg får tett oppfølging fra prosjektledelsen i Sykehuset i Vestfold, som er prosjektleder for implementeringen av eMestring for hele Helse Sør-Øst.. De gir veiledning og stiller superbrukere, datatekniske ansvarlige, tilgjengelig i minst seks måneder, sier Horn. 

Ahus har til sammen 15 e-terapeuter og syv superbrukere og det er DPS Follo, Groruddalen, Nedre- og Øvre Romerike som er de første DPS-ene på Ahus som tar eMestring i bruk. 

Les mer om eMestring her​