HELSENORGE

En hyllest til jordmødrene!

I anledning jordmødrenes dag 5. mai har Norsk sykepleierforbund gitt et kunstverk i gave til Ahus. Verket «Arrival», laget av Børge Brekke i samarbeid med Piece by Piece og Norsk sykepleierforbund, portretterer Ahus-jordmor Sidsel Nyland. Nå henger det i fødeavdelingens lokaler på Ahus Nordbyhagen.

Arrival
Bildet "Arrival" er laget av gatekunstner Børge Brekke (borge61) i samarbeid med "Piece by piece". Modell er Ahus-jordmor Sidsel Nyland. Foto: Norsk sykepleierforbund

​5. mai er jordmordagen, og året 2020-2021 er «sykepleierne og jordmødrenes år». I den forbindelse har Norsk sykepleierforbund (NSF) i samarbeid med «Piece by Piece» gjennomført gatekunsprosjektet «The art of nursing», der ni kunstverk laget av ulike gatekunstnere plasseres i hele Norge. Kunstverkene avbilder sykepleiere som er stemt inn fra forbundets medlemmer.

Verket «Arrival», laget av gatekunstner Børge Brekke (Borge61), portretterer Ahus-jordmor Sidsel Nyland som har jobbet som jordmor i 27 år - og på Ahus siden 2004.

Sidsel forteller om et yrke som har gjennomgått stor forandring i de årene hun har jobbet.

- Vi har mye mer teknologi nå enn tidligere. Men uansett hvor mange duppedingser vi får, så vil jeg gjerne holde fast ved at jordmoryrket er et håndverk, der menneskelige relasjoner er viktige. Hvis jordmor ikke kan gjøre paret trygge, så hjelper det ikke med duppedingser, sier Sidsel.

Arrival

Maleriet "Arrival" laget av Børge Brekke i samarbeid med Piece by Piece og Norsk sykepleierforbund, ble gitt i gave fra Norsk sykepleierforbund på jordmordagen 5. mai, og henger nå i fødeavdelingen på Ahus Nordbyhagen. Foto: Norsk sykepleierforbund

Fødeglede

Sidsel er opptatt av fødeglede, og at kvinnen skal føle på mestring og glede seg, fremfor å la frykten ta overhånd.

- Jeg er en jordmor som heier på damene, sier hun. Utover å utøve ro, bruker hun godt humør og humor, for at det skal være gøy å føde.

- Selv om fødsel er forbundet med smerte, ønsker jeg at kvinnene heller fokuserer på målet, på hvorfor man gjør det, og å være interessert i kvinnekroppen og i alt den kan få til. Den fødegleden synes jeg at Børge har fått frem i sitt maleri, sier Sidsel.

To av hennes tre barn ønsker nå å følge i hennes fotspor for å bli jordmødre.

- De sier at de har sett at jeg aldri har klaget, og at de ser at jeg gleder meg til å dra på jobb. Jeg føler meg privilegert som har en så givende, kul og fantastisk jobb. Det er ikke alle yrker hvor man etter 27 år synes man har verdens beste jobb, sier Sidsel, men legger til at hun er bekymret for en utvikling der arbeidspresset kan bli for høyt på grunn av jordmormangel.

Sidsel Nyland

Sidsel Nyland har jobbet som jordmor i 27 år - og synes hun har verdens beste jobb. Foto: Norsk sykepleierforbund

- Storslått

Leder i kunstutvalget ved Ahus, Terje Røst, synes det er en flott gave til sykehuset:

- Det er flott å få et kunstverk med fokus på helsepersonell, som jo jobber med livets under. Det blir litt magisk. Maleriet blir hengende i korridoren slik at både sykehusansatte, pasienter og besøkende kan ha glede av det, sier Røst, og minner om at kunst er helsefremmende.

- Kunst stimulerer til trivsel og til mental helse. Dette er et kjærkomment tilskudd til kunstsamlingen vi har på Ahus fra før, sier Røst.

 
Les mer om prosjektet på Piece by Piece sine nettsider:

Arrival Gardermoen - The Art of Nursing - PIECE BY PIECE