En påminnelse om barnas rettigheter

Barn har egne rettigheter i møte med helsevesenet. Et to meter høyt banner ved inngangen til Barne- og ungdomsklinikken skal minne oss på disse rettighetene.

 Barne- og ungdomsklinikkens husband spilte sin årlige sommerkonsert for barna i klinikken før avdukingen av banneret som viser barns rettigheter i møte med helsevesenet.

- I stedet for at disse setningene står i dokumenter og i rapporter som blir liggende i skuffer, gjør barnesykepleierforbundet budskapet synlig og tilgjengelig, sa barnesykepleier Aud Torild Bjerke, som er representant fra barnesykepleierforbundet, under avdukingen av det nye banneret i Barne- og ungdomsklinikken (BUK).

Banneret viser en revidert og tilrettelagt utgave av barnekonvensjonen, som lister opp barns rettigheter i møte med helsetjenesten. Barnesykepleierforbundet står bak banneret, som settes opp i hele landet for å minne oss på rettigheter som ikke alltid oppfylles.

- Det er nødvendig med ekstra tiltak for å minne om hvor viktig det er å ivareta barns rettigheter. Vi voksne må ta ansvar for at disse rettighetene blir oppfylt, sa Bjerke.

BUK barnerettigheter.jpg

Barnesykepleier Aud Torild Bjerke avduket det nye banneret som viser barns rettigheter i møte med helsetjenesten.

Barnesentermodellen

- Vi har kommet et godt stykke på vei i å sørge for at barn har det best mulig på sykehus, sier klinikkdirektør i BUK Erik Borge Skei, og minner om at barn for femti år siden ikke fikk lov til å ha foreldrene sammen med seg på sykehusene.
 
BUK på Ahus var tidlig ute med å jobbe etter en sentermodell, der behandling og diagnostikk for barn samles på ett og samme sted. En slik modell legger bedre til rette for at barnas rettigheter kan ivaretas.

Klinikken tilbyr aktiviteter for å gjøre sykehushverdagen bedre: Musikkterapi og musikkstund, trylleshow, sykehusklovner og fortellerstund skal bidra til at barna får et rikt tilbud på lek og aktivitet gjennom hele året, og sykehusskolen bidrar til at barna får undervisning selv om de er på sykehus.

- Utgangspunktet er "én dør inn" - og at ulike fagpersoner samles rundt barna. Jeg opplever at vi blir stadig bedre til å sette barnet i sentrum, sier Skei.

Forbedringsområder

Men Skei understreker:

- Vi har helt klart forbedringsområder. Et av disse er at også syke nyfødte har rett til å ha foreldrene sine hos seg.

Barnekonvensjonens artikkel 9 omhandler barns rett til ikke å skilles fra sine foreldre: "Jeg har rett til å ha mine nærmeste hos meg når jeg trenger dem," står det på banneret. På Ahus er denne rettigheten oppfylt hos de fleste barn, men unntaket er hos syke nyfødte - slik er det også på mange andre sykehus.

- Det klarer vi bare i noen grad i dag, men vi ser på løsninger for å få det enda bedre til, sier klinikkdirektøren.

Men hva med ungdommene?

BUK har en øvre aldersgrense på 18 år. Er du over det, regnes du som voksen og de samme rettighetene gjelder ikke lenger.

Maren Romundstad er 19 år og nestleder i Ahus' ungdomsråd. Ungdomsrådet rådgir sykehuset om helsetjenester for pasienter i alderen 12-25 år - les mer om ungdomsrådet her. Som Ahus-pasient syntes hun det var en brå overgang fra Barne- og ungdomsklinikken til voksenavdeling.

- Jeg prøvde å få med meg mamma og pappa på rommet, men fikk ikke lov, sier Romundstad.

Maren Romundstad.jpg

Maren Romunstad er nestleder i ungdomsrådet på Ahus.

- Man føler seg liten og sårbar, og plutselig alene, sier hun. Hun opplevde at personalet ikke var vant til ungdom.

På BUK fokuseres det på å være et "ungdomsvennlig sykehus", og Ungdomsrådet skal bidra med dette arbeidet. Ungdom tilbys blant annet et eget program for å få en god overgang til voksenavdelinger. Men Romundstad ser likevel rom for forbedring og har en oppfordring til de som jobber med ungdom på voksenavdelinger:

- De ansatte trenger å bli mer bevisste og behandle den enkelte pasient etter deres behov - behandle ungdom som ungdom og voksne som voksne.


rollup BUK1.jpg