Enklere for foreldre å følge opp barns kontakt med sykehuset

Nå kan du som er forelder få tilgang til dine egne barns helseopplysninger via helsenorge.no. Målet er å gjøre det enklere for deg å følge opp barnas kontakt med sykehuset.

Publisert 27.05.2022
Skikkelse
Som forelder/foresatt kan du som har barn opp til 12 år: 
  • Lese brev og si fra hvis timen ikke passer. 
  • Bruke muligheten til å ha digital dialog med sykehuset. 
  • Sende inn skjema på vegne av barn. 
  • Se deler av barnets journal. 

Det er bare dokumenter som er opprettet etter 1. april 2022 som er digitalt tilgjengelige. Vil du se dokumenter som er eldre, eller den fullstendige journalen, kan du be om det via helsenorge.no eller ved å kontakte oss skriftlig. 

Se helsenorge.no om hvordan du kan representere egne barn, eller ring Veiledningstelefonen på telefon 23 32 70 00 hvis du har spørsmål. 

Ungdom mellom 12 og 16 år får ikke elektronisk tilgang til sin journal foreløpig og kan ikke per i dag benytte digitale tjenester knyttet spesialisthelsetjenesten på Helsenorge.no


Brukerveileder for Helsenorge (nhn.no)