HELSENORGE

Ett steg nærmere nytt senter for psykisk helsevern

En milepæl er nådd i arbeidet med å samle sykehusbasert psykisk helsevern i ett senter på Nordbyhagen. Helse Sør-Øst har godkjent konseptfaserapporten, som innebærer at det sendes lånesøknad for finansiering av byggeprosjektet. Senteret er planlagt ferdigstilt i slutten av 2025.

Det er lagt vekt på et åpent og imøtekommende inngangsparti, og mange grønne soner rundt det som skal bli et nytt senter for psykisk helsevern på Nordbyhagen.r

- Konseptet for senteret er fremtidsrettet og utformet med tanke på moderne behandling og et godt sted å være for pasienter, pårørende og ansatte, sier koordinator ved Ahus, Camilla Aanestad. 

Med et senter for psykisk helsevern på Nordbyhagen ønsker Akershus universitetssykehus (Ahus) på sikt å samle sykehusbasert psykisk helsevern for barn, unge og voksne innenfor akuttpsykiatri, alderspsykiatri, psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri. I dag er disse geografisk spredt, på Skytta, Gaustad, Lurud, Bråten, Sannerud og Nordbyhagen.

Camilla Aanestad.jpg

Camilla Aanestad er koordinator ved Ahus.

- Etableringen av et helhetlig tilbud for sykehusbasert psykisk helsevern vil gi gode pasientforløp og skape et høykompetent og attraktivt fagmiljø som er bedre integrert med den somatiske virksomheten. I tillegg vil samlokalisering i nye og tilpassede arealer gi bedre driftseffektivitet, sier Aanestad.

Vært jobbet med lenge

Det har vært jobbet lenge med planene for å samle disse tilbudene på Nordbyhagen - en idéfase ble igangsatt alt i 2012 og ferdigstilt i 2013, før oppstart av konseptfasen ble vedtatt i juni 2018. Nå avsluttes konseptfasen. 

- Konseptfasen har hatt bred medvirkning og over 70 personer tilknyttet Ahus har hatt en rolle, kommet med innspill og tilbakemeldinger på planene som har blitt presentert, forteller Aanestad. Dette arbeidet har endt opp i en rapport som nå har vært presentert for styret i Helse Sør-Øst.

Se "PHN-avisen", der du kan lese mer om planene i detalj
- Vi har blant annet lagt vekt på et åpent og imøtekommende inngangsparti, og mange grønne soner, forteller Aanestad. 

PHN Konsept presentasjon (2)_Page_33.jpg

PHN Konsept presentasjon (2)_Page_31.jpg

Skal tilpasse organisasjonen

Konseptfasen er formelt avsluttet ved at Helse Sør-Øst har godkjent konseptfaserapporten, og det sendes lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å finansiere byggeprosjektet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i slutten av 2025, med innflytting tidlig i 2026 og har en total kostnadsramme på 815 millioner kroner.

Parallelt pågår et organisasjonsutviklingsprosjekt som hadde oppstart i 2020, som skal sørge for å utvikle organisasjonen på en slik måte at gevinstene ved samlokalisering tas i bruk.

- Fysisk nærhet til somatikken betyr ikke noe hvis ikke vi har gjort noe med organisasjonen for å faktisk komme tettere, sier Aanestad.


PHN Konsept presentasjon (2)_Page_22.jpg

PHN Konsept presentasjon (2)_Page_39.jpg

Dette er planlagt:

Byggeprosjektet består av fire delprosjekter. Det skal bygges 50 nye senger i voksenpsykiatri, som sammen med de 73 eksisterende sengene i akuttpsykiatri vil gi 123 senger for voksne i et døgnsenter for psykisk helsevern for voksne (VOP).

I tillegg skal alderspsykiatrisk poliklinikk etableres i eksisterende lokaler i det vi i dag kaller IR-bygget, som vil bli bygget om. Aktiviteten fra barne- og ungdomspsykiatrien på Bråten skal samlokaliseres med ungdomspsykiatrisk klinikk på Nordbyhagen til et barne- og ungdomspsykiatrisk dag- og døgnsenter. Det vil bygges to nye tilpassede småhus i ytterkant av tomta på Nordbyhagen, fysisk sammenkoblet med Ungdomspsykiatrisk klinikk og skolens lokaler.

PHN-prosjektet skal dessuten inkludere et parkeringsanlegg på Breddejordet som er foreslått bygget under jorda, med et topplokk som opparbeides til aktiviteter for sykehuset og publikum.