HELSENORGE

Flere og bedre digitale innbyggertjenester i 2021

Digitale innbyggertjenester gjør det enklere for pasientene å finne relevant informasjon, samt kommunisere med helse- og omsorgstjenesten digitalt. Ahus har gjennom hele 2021 jobbet med å innføre tjenester for å gjøre hverdagen til både pasienter og ansatte enklere og mer effektiv. 

​Digitale innbyggertjenester (DIT) er et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst og består av flere forskjellige delprosjekter for innføring av tjenester. Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er Heidi Samuelsen prosjektleder og hun ser tilbake på et effektivt år. 

- Innføringen av digitale innbyggertjenester var allerede i gang da pandemien traff oss, men fordelene ved å ha digitale løsninger på plass har blitt enda synligere de siste to årene, sier Samuelsen. 
 
- I 2021 fortsatte vi med arbeidet på Ahus og mange nye tjenester er gjort tilgjengelig for pasienten. 

Tjenestene ligger på helsenorge.no, den digitale helseportalen for innbyggerne og arbeidet på Ahus går ut på å implementere disse og sikre at systemene snakker med tjenestene. Ved å ha én inngangsport for alle digitale pasienttjenester sikres tjenestene og at pasientene opplever disse som tilgjengelige, sikre og helhetlige.

​Tjenestene

I løpet av 2021 har Ahus fått publisert en rekke tjenester som pasienter kan benytte seg av på helsenorge.no. 

ProsjektTjeneste på helsenorge.noStatus Desember -21
Digital utsending av brevDigitale pasientbrev – Inntaksbrev Publisert mai og juni
 Digitalt helseopplysningsskjema for voksnePublisert mai
Erstatte min journalPasientdialog om timePublisert juni
 ​​Pasientdialog om behandlingPublisert juni
 Behandlingshjelpemidler – Digitalt bestillingsskjemaPublisert september
 Behandlingshjelpemidler – PasientdialogPublisert september
 Digitalt skjema - sperre for innsyn Publisert desember
 Digitalt helseopplysningsskjema for barnPublisert desember
Min henvisningVisning av henvisningsstatusPublisert september
 ​​​Digitalt skjema for rettighetsklagePublisert september

Brev og helseopplysningsskjema

Digital utsending av innkallingsbrev til pasienter ble innført i mai 2021.

– Digitale brev gir pasientene mulighet til å lese brevet med en gang det er sendt, slik at de slipper å vente til det kommer i posten. Det er en enklere og raskere løsning både for pasienten og for oss, sier Samuelsen.

- Vi regnet først med å få til at 60% av pasientbrevene skulle være sendt digitalt etter seks måneder. Nå drøye seks måneder etter oppstart sendes rundt 80% av brevene fra Ahus digitalt.

I forbindelse med digitalisering av brev ble det også behov for å digitalisere skjema for helseopplysninger i forkant av planlagt operasjon.

- Nå kan pasienten ved et par enkle klikk finne frem skjemaet og fylle inn på helsenorge.no. Da slipper de å huske på å ta med seg ark til timen sin, og sykehuset har skjemaet enkelt tilgjengelig.

Pasientdialog

Tidligere brukte deler av fagene på sykehuset en dialogtjeneste fra «Min journal». Etter at tjenesten ble lagt ned, ble behovet for nye tjenester stort og i juni kom tjenesten pasientdialog på plass. Tjenesten betyr at pasientene i stedet for å ringe kan gi beskjed til sykehuset digitalt hvis de trenger å endre tidspunkt.

- Muligheten er forbedret fra tidligere tilbud i «Min journal» med mulighet for sykehuset å svare pasienten tilbake på henvendelse. Dermed kan sykehuset enkelt kommunisere med pasientene gjennom pasientdialoger om time og behandling, sier Samuelsen.

- Den nye tjenesten vil gjøre det enklere for pasienter som slipper å vente i telefonkø og også for helsepersonell når administrasjonen av timer lettere kan systematiseres og planlegges.

Pasientdialog og bestilling av behandlingshjelpemidler via skjema ble innført i september. I desember ble digitalt skjema for sperre for innsyn i journal innført, samt digitalt helseopplysningsskjema for barn.

Henvisning

I september ble tjenesten «Min henvisning» innført. Denne gjør at pasientene kan du se hvor langt henvisningen deres er kommet i prosessen på helsenorge.no.

- Med denne tjenesten kan pasienten se når henvisningen er mottatt, vurdert og om de har fått time, sier Samuelsen.

Tjenesten gir også informasjon om rettigheter knyttet til fasen henvisningen er i. Det blir lagt inn lenke til et skjema for rettighetsklage i brevet fra sykehuset og skjemaet kan sendes digital tilbake til sykehuset (P360). På denne måten blir det enklere for pasienten å aktivt ivareta rettighetene sine.

Noe gjenstår

Innføring av digitale tjenester er avhengig av mange ulike prosesser, som gjør at ting kan ta lenger tid enn planlagt. Per nå er det noen tjenester som gjenstår for å erstatte det «min journal» ble brukt til.

- Ettersending av brev er et av prosjektene hvor det har vært noen feil i løsningen og som har ført til forsinkelser. Det er planlagt innført nå i januar 2022, sier Samuelsen.

- Det er også forsinkelser i innføringen av tjenester for barn 0-12 år. Tjenesten er utsatt flere ganger grunnet mangel på sikre tiltak knyttet til risikobilde for de mest sårbare barna, sier Samuelsen.

Mer kommer

I 2022/23 skal Ahus jobbe med prosjektet «mine timeavtaler».

- Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for at innbyggere i Helse Sør-Øst kan få enkel samlet tilgang til informasjon om timer, forberedelser og dialog, sier Samuelsen.

Tanken på sikt er å knytte tjenesten sammen med eksisterende tjenester på helsenorge.no for å gi pasienten en tydeligere tidslinje over planlagt behandling ved Ahus.  ​​

Mer informasjon om tjenestene

Digiale helsetjenester (ahus.no)

​​