Fødselsomsorg for kvinner med minoritetsbakgrunn

Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening laget korte filmer som tar for seg graviditet, fødsel og barseltid. Filmene er spesielt rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle kvinner som skal føde.

Publisert 08.04.2022
Sist oppdatert 11.04.2022
En kvinne som holder en baby
Fødekvinne med flerkulturell doula. Illustrasjonsbilde.

Kari Skolseg, jordmor og doulakoordinator, og Signe Larsson, også jordmor på Ahus, har et stort engasjement for likeverdige og tilrettelagte tjenester for minoritetskvinner. De gikk sammen og har skrevet manus, redigert og vært skuespillere ved innspillingen.​

- Materialet er delt opp i syv korte filmer som inneholder informasjon om de ulike fasene før, under og etter svangerskap, sier Kari. 
En kvinne som smiler til kameraet

Jordmor Kari Skolseg


Hver film tar for seg et tema; familieplanlegging, svangerskapsomsorg, fødselsforberedelser, fødsel, barseltiden (i to deler) og kvinnelig omskjæring. Filmene vil først lanseres på norsk og engelsk, men etter hvert vil det komme versjoner på flere språk. 

- Vi ønsker at filmene skal kunne brukes fritt av helsepersonell og fødekvinner i hele landet, sier Kristil Haraldstad, seniorrådgiver for mangfold, likeverd og migrasjonshelse ved Ahus, som også har vært med på prosjektet.

Lenke til filmene finner du nederst i saken.

​Flerkulturell doula styrker omsorgen
Kari og Signe jobber også med flerkulturelle doulaer på Ahus. Signe har blant annet skrevet sin masteroppgave om temaet.
En kvinne med langt hår

Jordmor Signe Tvedte


En flerkulturell doula er en kvinne med minoritetsbakgrunn, som snakker godt norsk og som selv har født barn i Norge. De hjelper fødende minoritetskvinner som ikke snakker norsk, med å oversette, støtte, trygge og forklare, både før, under og etter fødselen.
  
- Det flerkulturelle doulatilbudet, styrker og tilrettelegger for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn, sier Kari.

På 18 språk

Ahus har i dag tilgang til flerkulturell doula på 18 ulike språk, men de har likevel behov for flere. I løpet av våren holdes kurs for flere flerkulturelle doulaer i samarbeid med Sanitetskvinnene. Dette medfører at tilbudet om flerkulturell doula også blir tilgjengelig på Kongsvinger sykehus innen sommeren.

Ordningen finansieres gjennom Sanitetskvinnene med midler fra Stiftelsen Dam.

- Studier viser en økt forekomst av lav fødselsvekt, prematuritet, perinatal dødelighet, økt keisersnittsrate og barseldepresjon blant minoritetskvinner. Det er derfor viktig at dette tilbudet fortsetter og utvides, sier Signe.

Les mer om flerkulturelle doulaer i saken vår fra 2020:

Fødselsforberedende filmer

Har du spørsmål rundt barseltid og fødsel, men ikke mulighet til å delta på fødselsforberedende kurs? Eller kanskje har du gått på kurs men ønsker repetisjon på det du lærte? Da kan disse filmene være til god nytte.
Se filmene her
Kvinne illustrasjon går gjennom svangerskap