Forbedringspris til avdeling for rus og avhengighet

Avdeling for rus og avhengighet ved Ahus mottok 9. juni Helse Sør-Østs forbedringspris for et prosjekt som har resultert i færre avslag, kortere ventetid og raskere utredning for pasienter som henvises til avdelingen.

Publisert 10.06.2022
ARA forbedringspris

Fra venstre: Spesialrådgiver Oddbjørn Furvann og assisterende avdelingsleder Gro Helen Øiestad Nordberg i Avdeling rus og avhengighet, og divisjonsdirektør i Divisjon for psykisk helsevern, Øystein Kjos. Avdelingsleder Geir Ebbestad var ikke til stede da avdelingen ble overrasket med tildeling av pris fra Helse Sør-Øst.

​Arbeidet ved avdeling rus og avhengighet (ARA) ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har ført til at de nå kartlegger sine pasienter raskere enn landsgjennomsnittet. Avdelingen har redusert ventetiden fra 38 dager i 2018 til 25 dager så langt i 2022.

9. juni 2022 ble prosjektet tildelt en av Helse Sør-Østs tre forbedringspriser for 2022​

«Avdelingen har gjennomført et systematisk forbedringsarbeid i en krevende tid med pandemi», skriver nominasjonskomiteen i sin begrunnelse. Avdelingen ligger nå på topp nasjonalt når det gjelder måloppnåelse for forløpstider.

- Det er veldig hyggelig å få anerkjennelse for noe alle i ARA har jobbet mye med. Men det viktigste med dette prosjektet er hva det betyr for pasientene, som nå venter kortere på behandling, sier assisterende avdelingsleder Gro Helen Øiestad Nordberg.

- Mindre tid på ​administrasjon

Avdelingen startet sitt forbedringsprosjekt i 2019. Hovedmålet var å få ned ventetiden.

- Ved å gå igjennom og effektivisere arbeidsprosessene har vi minimert bruk av tid knyttet til vurdering av henvisninger. De aller fleste pasientene tilbys nå time for basiskartlegging svært kort tid etter at henvisning er mottatt. På denne måten kan vi bruke mindre tid på administrasjon og mer tid og kompetanse i et første møte med pasienten, sier Øiestad Nordberg.​

Ved å utvikle en standardisert oppstartsmodell har avdelingen sikret felles praksis ved alle avdelingens poliklinikker, slik at pasienter skal få samme opplegg og tilbud uavhengig av hvor de bor. ​

Innsats og engasjement i poliklinikkene

ARA har fem poliklinikker i tillegg til fire døgnseksjoner spredt i Ahus sitt opptaksområde. Øiestad Nordberg understreker at mye av arbeidet vært lagt ned ute i den enkelte poliklinikk, og at prisen mottas på vegne av alle.

- De ansatte i ARA har lagt ned en fantastisk innsats. Arbeidet har berørt alle våre ansatte på poliklinikk, og har til tider vært krevende. Men, vi har hele tiden fokusert på at dette skal føre til bedring for våre pasienter, og de ansatte har vært engasjerte hele veien, sier hun. 

Øiestad Nordberg ønsker å satse videre, og mener det er viktig å ta noen sjanser for å finne nye løsninger:

- Det er et hav av muligheter for forbedring, men vi må tørre å være vågale og tenke nytt, og vi ledere må lytte til medarbeideres innspill, avslutter hun.

Også i fjor ble to av Helse Sør-Østs forbedringspriser tildelt prosjekter ved Ahus. Les mer her: Regionale priser for forbedringsarbeid - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)