HELSENORGE

Forbedringspriser for raskere og riktig hjelp til flere

Ved å kalle inn alle henviste pasienter til en utredningssamtale, har BUP Øvre Romerike lyktes i å halvere ventetiden fra henvisning til oppstart av behandling. Prosjektet «All in» sikrer at hjelpen gis til de riktige pasientene, raskere. Arbeidet er nå blitt to forbedringspriser til del.

 

Lange ventetider har lenge vært et tema innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.  Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Øvre Romerike har forbedringsprosjektet «All in – forbedring av inntaksmodell» både halvert ventetidene og sørget for at tilbudet gis til de som trenger det mest. Resultatet har vært så vellykket at de nå tar i bruk løsningen i hele sitt område.

Prosjektet har tidligere blitt tildelt forbedringsprisen ved Ahus i 2021. Fredag 10. juni ble prosjektet hedret med hovedprisen på 100 000 kroner da Helse Sør-Øst som avslutning på den regionale konferansen «Sammen for forbedring» delt ut tre forbedringspriser.

- Dette er en modell som vi tror og håper vil spre seg til andre helseforetak, ikke bare i vår region men over hele landet, sa konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF da han delte ut prisen til Espen Aasegg Wasshaug, prosjektleder og psykologspesialist ved BUP Øvre Romerike.

Se også helse-sorost.no

Kutte unødig venting - gi behandling  til de som trenger det

En kartlegging av inntaksrutinene i avdelingen, viste at 10 prosent av innskrevne pasienter heller kunne fått hjelp i førstelinjen, ifølge deres behandlere. Samtidig viste den at 12,2 prosent av alle som fikk avslag i 2019, ble henvist på nytt samme år og deretter tatt inn.

-­ Disse pasientene måtte med andre ord vente unødvendig lenge. Målet vårt var å sørge for å gi behandling til de som faktisk trenger det på BUP, slik at de slipper å vente unødvendig så lenge på å få denne hjelpen, forteller Espen Wasshaug.

I stedet for å vurdere pasientenes behandlingsbehov ut fra henvisningen, begynte de å kalle inn alle henviste pasienter til en avklaringssamtale før det ble vurdert om pasienten skulle ha videre oppfølging i BUP eller ikke.

Alle innkalles

Prosjektet har først vært pilotert gjennom et samarbeid med en av kommunene i opptaksområdet. Henviste pasienter fra kommunen ble tatt inn i det nye opplegget, der alle innen kort tid etter henvisning ble innkalt til en halv dags utredning sammen med to behandlere. Normalt ville pasienter enten ha blitt tatt inn til behandling eller fått avslagsbrev ut fra henvisningsteksten.

Utredningssamtalene har gjort det enklere for behandlerne å vite hvilke pasienter som kan klare seg med hjelp fra førstelinjen og hvilke som har behov for behandling i BUP.

-­ Dette kan det være vanskeligere å vurdere ut fra de skriftlige henvisningene, og kan føre til at vi gir avslag til noen som skulle ha vært hos oss. Da må de henvises på nytt og må vente unødig lenge. Med den nye modellen sikrer vi at rett pasient får hjelp med en gang.

Sparer inn tiden

Etter å ha testet opplegget i en liten gruppe, kunne de se at de ikke brukte mer ressurser med denne metoden.

-­ Vi bruker mer tid på de som ellers ville fått avslagsbrev, men vi sparer inn tiden på kortere tid på henvisningene og på rettighetsvurdering og basisutredning, slik at det går opp i opp, forteller Wasshaug.

Det har vært mange gode tilbakemeldinger å få fra pasienter og familier som har vært gjennom det nye opplegget– både fra de som får behandlingstilbud og de som får avslag.

-­ De som får avslag får det godt begrunnet og med råd og veiledning for veien videre. Det blir noe annet enn et skriftlig avslagsbrev, sier Wasshaug.

Prosjektet har fått midler til å kunne ta i bruk tilbudet i hele opptaksområde til BUP Øvre Romerike.