Foreldre må fortsatt søke helsehjelp for sine barn

Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) opplever som andre barneavdelinger i Norge at det er lavere aktivitet enn normalt på denne tiden. Foreldre og barn skal være trygge på sykehus, og klinikken har iverksatt flere tiltak for å ivareta pasientsikkerheten.

Barn og sykepleier

Klinikkdirektør Kirsten Haugland forteller at Ahus legger om til telefonkonsultasjoner der det er mulig.

- Men mye krever fortsatt oppmøte. Barn og foreldre kan føle seg trygge på sykehus også i disse dager, sier Haugland.

Det er innført strenge smittereduserende tiltak på sykehusene for å ivareta sikkerheten til pasienter, foreldre og ansatte.

-­ Foreldre må ikke nøle med å søke helsehjelp til barn og unge av redsel for korona-smitte, sier Kirsten Haugland.