Ahus har etablert seg som et viktig universitetssykehus

Helt fra sykehuset igjen ble et universitetssykehus i 2000 har Akershus universitetssykehus (Ahus) hatt et langsiktig mål om å være et av et lendende universitetssykehus i Norge. Forskningsaktivitetsrapporten for 2017 viser at Ahus har etablert seg som et viktig universitetssykehus siden oppstarten i 2000.

Se forskningsrapporten for 2017 her.

En hovedmålsetting for Ahus var i 2017 å styrke og synliggjøre universitetssykehusfunksjonen. Dette er en videreføring av en langsiktig satsing på forskning som over tid har resultert i et økende antall vitenskapelige artikler og disputaser fra sykehuset.

Totalt 358 vitenskapelige artikler utgikk fra Ahus i 2017. 17 prosent av artiklene ble publisert i nivå 2-tidsskrifter. Antall oppmeldte på doktorgradsstudenter øker, og i 2017 disputerte 16 ansatte.

Antall publiseringspoeng, beregnet ut fra publisering og doktorgrader, var 237 i 2017. Dette var en liten nedgang fra 2016, da Ahus hadde 277 poeng. Akershus universitetssykehus lå tidligere lavest i poeng av de norske universitetssykehusene. Men selv med nedgang, ligger Ahus nå foran både Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge for andre år på rad.

Publikasjonslisten fra Ahus i 2017 viser at det samarbeides tett med forskere fra andre institusjoner, og især med forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Stolt ny forsknings – og innovasjonsdirektør
Helge Røsjø

Forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus, Helge Røsjø

Nylig tilsatt forsknings- og innovasjonsdirektør ved Ahus, Helge Røsjø, mener tallene for 2017 viser at Ahus er på rett vei. Sykehuset er blitt en viktig institusjon innenfor forskning og utvikling i sykehus- Norge.

- Kombinasjonen av gode ideer, flinke folk og infrastruktur for gjennomføring blir sentralt for å utvikle Ahus videre, sier Røsjø.