Den vanskelige prognosen ved inflammatorisk tarmsykdom

I en nylig avlagt PhD har Christine Olbjørn studert inflammatorisk tarmsykdom hos barn og unge, og sett etter markører som kan bidra til å si noe om prognosen.

Irritabel tarmsyndrom
Inflammatorisk tarmsykdom, også kalt IBD, er en kronisk betennelse i tarmen. Illustrasjonsbilde: scientificanimations.com/ Attribution-Share Alike 4.0 International

Inflammatorisk tarmsykdom, også kalt IBD, er en kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom to hovedtyper; Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. 

- Inflammatorisk tarmsykdom gir ofte et alvorlig forløp, men forløpet er vanskelig å forutse, sier Christine Olbjørn, som har studert en gruppe barn og unge med inflammatorisk tarmsykdom i sin nylig avlagte PhD “Prognosis of IBD in children and adolescents: Assessment of outcome, based on clinical, serological and microbial markers at diagnosis”.

Christine Olbjørn

Christine Olbjørn har studert en gruppe barn og unge med inflammatorisk tarmsykdom.

Her så hun blant annet på betennelse, blodmarkører og tarmflora hos studiedeltakerne, og hva dette kan si om pasientens sykdom og forløp.

- Halvparten av pasientene i studien som hadde Crohns sykdom trengte aggressiv, biologisk behandling i løpet av det første året, sier Olbjørn.

Biologisk behandling var forbundet med mer utbredt sykdom og høyere betennelsesmarkører i blod og avføring. 

Blodmarkører kan si noe om sykdomsutviklingen

Antistoffene ASCA og ANCA er blodmarkører som kan hjelpe med å skille mellom Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, og de kan også si noe om sykdomsutviklingen.

Olbjørn og kolleger fant at antistoffet ASCA oftere var til stede hos Crohns-pasienter, og spesielt hos dem med hissig sykdom med tidlig behov for biologisk behandling. Hos pasientene med ulcerøs kolitt fant de overhyppighet av pANCA.

Tarmfloraen avslører

Tarmfloraen ble også undersøkt, både hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og pasienter med liknende symptomer, men uten betennelse, og med friske barn.

- Tarmfloraen var forstyrret både hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og hos dem med magesymptomer uten betennelse, sier Olbjørn.

Pasientene med alvorlig inflammatorisk tarmsykdom hadde færre gode bakterier og flere uheldige bakterier i avføringen, og dette var tydeligst hos de som trengte operasjon eller biologisk medisin.

- Selv etter behandling var mønsteret av tarmbakterier det samme hos pasientene, forteller hun.

Olbjørns gruppe konkluderte med at barn med inflammatorisk tarmsykdom som har høye betennelsesmarkører i blod og avføring, tilstedeværende blodmarkører og en forstyrret tarmflora har økt sjanse for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp med behov for aggressiv behandling som operasjon og biologisk medisin.