HELSENORGE

En trygg og sikker behandling for opioidavhengige

Legemiddelet naltrekson hindrer at heroin og andre opioider gir ruseffekt, og reduserer suget etter disse rusmidlene. En nylig publisert forskningsartikkel viser at deltakere som har mottatt slik behandling i opptil tre år er svært fornøyd med behandlingen. Postdoktor Kristin Klemmetsby Solli mottok nylig Fremragende forskningspris ved Akershus universitetssykehus for artikkelen. 

Fremragende forskningspris Kristin Klemmetsby Solli

Kristin Klemmetsby Solli mottok nylig Fremragende forskningspris ved Akershus universitetssykehus. Her sammen med divisjonsdirektør Øystein Kjos i divisjon for psykisk helsevern og rus, og forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

Langtidsvirkende naltrekson (XR-NTX) er et behandlingsalternativ til opioidavhengige, som blokkerer for rusvirkning, reduserer suget etter opioider, og beskytter mot overdose. 

Akershus universitetssykehus (Ahus) har over flere år deltatt i et forskningsprosjekt for å undersøke om behandling med naltrekson kan gi god hjelp til de som er avhengige av opioider. 

Resultatene av en oppfølgingsstudie ble publisert i en artikkel i 2020, og postdoktor og førsteforfatter Kristin Klemmetsby Solli mottok nylig Fremragende forskningspris ved Akershus universitetssykehus for artikkelen.

- Etter en innledende studieperiode på et år med behandling med naltrekson, fikk deltakerne tilbud om å fortsette i en oppfølgingsstudie på inntil to år. Her fikk deltakerne selv velge hvor lenge de ville ha naltreksonbehandling, ut fra egne ønsker og behov, forteller Klemmetsby Solli. 

I gjennomsnitt valgte deltakerne å fortsette behandlingen i ytterligere ett år. 

Få fikk tilbakefa​​ll

De fleste deltakerne, 70 prosent, rapporterte ingen tilbakefall til opioidbruk i løpet av oppfølgingsstudien. 

Kristin Klemmetsby Solli

Postdoktor Kristin Klemmetsby Solli ved Akershus universitetssykehus

​Behandlingstilfredshet ble målt på en skala fra 0-10. Deltakerne var svært tilfreds, med en gjennomsnittsskår på over 9. På spørsmål om i hvilken grad de ville anbefale behandlingstilbudet til andre opioidavhengige, skårte deltakerne et gjennomsnitt på over 9,5.

- Studien viser at langtidsvirkende naltrekson er et trygt og sikkert langtidsbehandlingsalternativ til opioidavhengige. Behandlingen må tilpasses den enkelte, både med hensyn til behandlingslengde og når det gjelder innholdet i behandlingen, sier Klemmetsby Solli.

Solli, Kristin Klemmetsby; Opheim, Arild; Latif, Zill-E-Huma; Krajci, Peter; Saltyte Benth, Jurate; Kunøe, Nikolaj; Tanum, Lars Håkon Reiestad. Adapting treatment length to opioid-dependent individuals' needs and preferences: A 2-year follow-up to a 1-year study of extended-release naltrexone. Addiction 2020 s. 1-10