HELSENORGE

Fant markør for dårlig koronaprognose

Allerede før koronapandemien kom til Norge var forskere ved Ahus raskt i gang med å planlegge forskningsprosjekter. Ved å innsamle blodprøver av alle innlagte koronapasienter, fant de en blodmarkør som identifiserer dårlig koronaprognose. Førsteforfatter Peder L. Myhre er tildelt Fremragende forskningspris på Ahus for arbeidet. 

Peder L Myhre fremragende forskningspris 2020

Postdoktor Peder Langeland Myhre mottok nylig fremragende forskningspris på Ahus som førsteforfatter på forskningsartikkelen. Her sammen klinikkdirektør for Medisinsk divisjon Erik Borge Skei, og avdelingsleder Karin Anne Vassbakk ved avdeling for forskningsstøtte.

Forskere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) var blant de første i verden som systematisk samlet blodprøver på alle pasienter som ble innlagt med covid-19. 

- Vi tok blodprøver av alle innlagte covid-19-pasienter på innleggelsesdagen, dag 3 og dag 9, fra 9. mars til 18. mai, forteller lege og postdoktor Peder Langeland Myhre ved hjertemedisinsk avdeling ved Ahus. 

Markant høyere verdier hos​​​ de med alvorlig sykdom

Stoffet GDF-15 skilles ut i kroppen ved alvorlige infeksjoner, akutt sykdom og hjertesykdom. Pasientene med høye GDF-15 verdier hadde lave oksygennivåer, mer betennelse i kroppen, tegn til skader på hjertet og dessuten mer koronavirus i blodet. GDF-15 var markant høyere hos covid-19-pasienter som endte på respirator eller døde. Hos pasientene med dårlig prognose fortsatte GDF-15 å stige til dag 3 og dag 9 av sykehusoppholdet.  

Postdoktor Peder Langeland Myhre

Postdoktor Peder Langeland Myhre ved Akershus universitetssykehus

​- Oppsummert ser det ut til at GDF-15 spiller en sentral rolle i covid-19 og at bruken av denne blodprøve kan hjelpe til med tidlig identifisering av pasienter med høy risiko for et alvorlig forløp, sier Myhre. 

Peder Myhre er førsteforfatter av forskningsartikkelen og mottok nylig pris for fremragende forskning 2020 på Akershus universitetssykehus for dette arbeidet. 

- Fordelen med å ha en slik biomarkør er at man tidlig kan identifisere pasienter med høy risiko som antakeligvis kommer til å få et alvorlig forløp og må legges inn på sykehus/intensivavdeling, og pasienter med lav risiko som derfor for eksempel kan observeres hjemme. Dette vil kunne føre til bedre behandling og mindre ressursbruk, påpeker Myhre.

Tverrfaglig sama​rbeid
Myhre understreker at de er mange som har jobbet med studien, som ledes av professor Torbjørn Omland og førsteamanuensis Jan Erik Berdal.  

- Vi har hatt et fantastisk samarbeid på tvers av avdelinger, der vi fikk gjort utrolig mye på kort tid, sier Myhre. 

Artikkelen ble publisert i verdens ledende hjertetidsskrift Circulation og er sitert over 30 ganger i løpet av det første året.

Les forskningsartikkelen her:

Myhre PL, Prebensen C, Strand H, Røysland R, Jonassen CM, Rangberg A, Sørensen V, Søvik S, Røsjø H, Svensson MHS, Berdal JE, Omland T. Growth Differentiation Factor-15 Provides Prognostic Information Superior to Established Cardiovascular and Inflammatory Biomarkers in Unselected Patients Hospitalized with COVID-19. Circulation