HELSENORGE

Fant sammenheng mellom morkakevekt og risiko for spedbarnsdød

Forskere ved Ahus har studert sammenhengen mellom morkakevekt og spedbarnsdød blant nesten en million barn. - Funnene kan trolig brukes til å identifisere barn med økt risiko for å dø i den første tiden etter fødselen, sier førsteforfatter Johanne Dypvik.


Johanne Dypvik og Helge Røsjø

Johanne Dypvik mottok pris for fremragende forskning 2020. Her sammen forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

Siden 1999 har morkakevekt blitt  rapportert til Medisinsk fødselsregister, sammen med en rekke andre opplysninger om mor, svangerskapet, fødselen og barnet. Tilgangen på disse dataene har gjort det mulig for forskere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) å studere om det er en sammenheng mellom morkakens vekt og risiko for at barnet dør i løpet av de første 28 dagene etter fødsel. Resultatene ble publisert i en forskningsartikkel i 2020.  

Førsteforfatter Johanne Dypvik mottok nylig pris for fremragende forskning ved Ahus​ for dette arbeidet. 

Tidligere er det vist at barn som er små i forhold til svangerskapets varighet, eller som er født før termin, har en økt risiko for å dø i løpet av det første året etter fødselen.

- Dette kan tyde på at det er ugunstige forhold i livmoren som har en betydning for risikoen for å dø. Risikoen for at barnet dør er høyest i den første tiden etter fødsel, noe som styrker antakelsen om at forhold i livmoren kan ha en betydningsfull rolle, sier Johanne Dypvik.​


Både høy og lav morkakevekt gir økt risiko hos tidlig fødte

Dypvik og kolleger så på sammenhengen mellom morkakevekt og risikoen for at barnet døde i løpet av de første 28 dagene etter fødsel, for nesten en million barn født i Norge i årene 1999-2015. De studerte denne sammenhengen hos barn både med og uten medfødte misdannelser. 

Johanne Dypvik

Lege og phd Johanne Dypvik ved Akershus universitetssykehus

Studien viser at blant tidlig fødte barn, ga både høy og lav morkakevekt en økt risiko for at barnet døde i løpet av den første måneden etter fødsel. 

​Blant barn født til termin, var det kun hos barn med medfødte misdannelser at lav morkakevekt ga en økt risiko for død. 

- Disse funnene kan trolig brukes til å identifisere barn med økt risiko for å dø i den første tiden etter fødselen, sier Johanne Dypvik.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Jama  Pediatrics. 

Les for​skningsartikkelen her: 

Dypvik, Johanne; Larsen, Sandra; Haavaldsen, Camilla; Saugstad, Ola Didrik; Eskild, Anne. Placental Weight and Risk of Neonatal Death. JAMA pediatrics 2020 ;Volum 174.(2) s. 197-199: http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamapediatrics.2019.4556