Får barn som pårørende for mye ansvar?

Rundt ett av ti barn som er pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, indikerer en nylig avlagt ph.d. Dette er et tema som har fått for lite oppmerksomhet, mener Ellen Katrine Kallander, som nylig disputerte med sin avhandling.

Barn_illustrasjonsfoto
Fokus på at barn som er pårørende utfører mer omsorgsarbeid enn andre barn er fortsatt relativt fraværende, sier Ellen Katrine Kallander, som nylig disputerte med sin avhandling.

​I takt med en offentlig satsing på færre døgnopphold i spesialisthelsetjenesten, har behovet for hjemmebaserte tjenester økt. Med det har også behovet for hjelp fra pårørende økt.

- Pårørendes ulønnede omsorgsarbeid har først nylig vært noe omtalt i offentlige dokumenter, statistikk og forskning. Fokus på at barn som er pårørende utfører mer omsorgsarbeid enn andre barn er fortsatt relativt fraværende, sier Ellen Katrine Kallander. Hun har nylig avlagt doktorgradsavhandlingen  "Children affected by parental illness or parental substance abuse: young carers, well-being and quality of life".

1 av 3 barn rapporterte at de hadde for mye ansvar

Kallander Disputas.jpeg

Ellen Katrine Kallander

Kallander med kolleger brukte data fra 246 barn i alderen 8-18 år og fra foreldre med enten alvorlig fysisk sykdom, psykisk lidelse eller rusmisbruk.

Gjennom møte med foreldre og barn og via spørreskjema, undersøkte de omfanget av og type omsorgsoppgaver barna bidro med hjemme og i familien, positive og negative konsekvenser av omsorgsarbeidet og hvilke faktorer som hadde sammenheng med barnas livskvalitet.

Studien viste at mer enn halvparten av barna opplevde økt ansvar hjemme som følge av foreldrenes sykdom. En tredjedel av barna rapporterte at de hadde for mye ansvar som følge av foreldrenes sykdom.

- Foreldrene rapporterte svært begrenset tilgang på hjemmebaserte tjenester, og mer enn to av ti av dem at barna bidro med mer omsorgsarbeid, som personlig pleie og medisinering, som følge av sykdommen, sier Kallander.

"Særlig tyngende omsorgsarbeid"

Studien viste at negative og positive konsekvenser av omsorgsarbeidet hadde sammenheng med barnets livskvalitet.

- Våre funn indikerer at 10-12 prosent av barna som var pårørende utførte "særlig tyngende omsorgsarbeid", ut fra definisjonen Helsedirektoratet bruker for pårørende som har rett til pårørendestøtte, sier Kallander.
Hun etterspør flere studier for å undersøke hvordan ulønnet omsorgsarbeid påvirker barns helse, skoleprestasjoner og utdanning, og hvordan tyngende omsorgsarbeid kan forebygges hos denne gruppen barn.

- Forskjell i tiltak for voksne pårørende og barn som pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i Norge bør utforskes med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, sier Kallander.