HELSENORGE

Får tredje vaksinedose på Ahus

Hos enkelte pasienter som bruker immundempende medisiner er det blitt påvist svak eller manglende antistoff-respons etter to doser vaksine mot covid-19. I Nor-vaC-studien tilbys nå slike pasienter en tredje vaksinedose for å se om dette øker vaksineeffekten. 

vaksine3
Som deltaker i Nor-VaC-studien ved Ahus får Fiona Skei Bech en tredje koronavaksine. Studien undersøker mulig effekt av tredje dose hos pasienter som står på immundempende medisiner og derfor har fått lav respons av andre dose.

Nor-vaC studien undersøker den immunologiske responsen etter vaksinering mot SARS-CoV-2 viruset hos pasienter som står på immundempende behandling. 

Fiona Skei Bech er blant studiedeltakerne som nå får en tredje vaksinedose etter å ha fått lav respons etter andre dose. 

- Det er helt topp å få tilbud om å være med i denne studien. Forhåpentligvis gagner det meg, og eventuelt vil resultatene gagne flere også. Jeg håper jo at jeg er blant de som kan få effekt av tredje dose, sier Skei Bech. 

Gastromedisinsk avdeling ved Akershus unviersitetssykehus (Ahus) har i løpet av våren 2021 inkludert 700 pasienter i studien med   inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom), og leversykdommen autoimmun hepatitt. I tillegg deltar pasienter som er levertransplanterte.
 
Kristin Kaasen Jørgensen

Overlege og postdok Kristin Kaasen Jørgensen ved Akershus universitetssykehus.

- Vi vet fra tidligere studier av andre vaksiner at personer som går på immundempende behandling kan ha dårligere vaksinerespons. Derfor undersøker vi nå nærmere om disse pasientene kan ha redusert beskyttelse av vaksine mot covid-19 sykdom også, sier leder for studien på Ahus, overlege og postdok Kristin Kaasen Jørgensen.

I samme studie undersøker Diakonhjemmet sykehus pasienter med inflammatoriske artrittsykdommer som bruker immundempende behandling.

De fleste pasientene har god effekt av vaks​​inen 

Studiedeltakerne tas inn til jevnlige kontroller på klinisk forskningspoliklinikk på Ahus, og vil følges opp i flere år fremover. I tillegg til at antistoffnivået mot covid-19 måles, registreres ulike sykdomsdata og medisinbruk. En kontrollgruppe bestående av 150 friske, vaksinerte personer ansatt på sykehuset deltar også i studien.

- Så langt har studien vist at de aller fleste pasientene har god effekt av vaksinen. Hos mellom 10 og 15 prosent av pasientene ser vi imidlertid at effekten dessverre ikke er god nok. Disse tilbys en tredje vaksinedose, forteller Kaasen Jørgensen. 

- Vi håper at dette gir en økt beskyttelse mot covid-19-sykdom. I analysene våre vil vi vektlegge mulige sammenhenger mellom vaksinerespons og alder, medikamentbruk samt mange andre forhold. Resultatene våre frem til nå viser heldigvis ingen tegn til uventede bivirkninger etter vaksinering med tredje dose, sier hun.

Skal danne grunnlag for nasjonale anbefalinger

Resultatene av de første analysene i studien vil foreligge i løpet av høsten 2021. Folkehelseinstituttet vil bruke disse i sin beslutningsprosess når de skal utarbeide nasjonale vaksineanbefalinger for covid-19 hos pasienter som står på immundempende medisiner.

Nor-Vac-studien er initiert av gastromedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus) og revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, med Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet som viktige samarbeidspartnere. CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) delfinansierer studien.