HELSENORGE

Femte vaksinedose til levertransplanterte pasienter

Levertransplanterte pasienter ved Ahus tilbys nå en femte dose koronavaksine. Tilbudet gis gjennom Nor-vaC-studien etter at FHI åpnet for individuelle vurderinger av vaksinebehov hos personer med alvorlig svekket immunforsvar. 

Overlegene Guro Løvik Goll ved Diakonhjemmet sykehus og Kristin Kaasen Jørgensen ved Akershus universitetssykehus leder Nor-vaC-studien.

Både Nor-vaC og andre publiserte studier viser at pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på covid-19-vaksine sammenliknet med friske personer.

- Graden av immunrespons varierer betydelig mellom de ulike undergruppene pasienter og avhenger blant annet av alder, grunnsykdom og type immundempende behandling. En del av de levertransplanterte pasientene har svært lite respons på vaksinen, forteller overlege Kristin Kaasen Jørgensen som leder studien ved Akershus universitetssykehus.

Dette er dessuten pasienter som i tillegg har høyere risiko for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom enn friske.

FHI åpner for individuelle vurderinger

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er anbefalt å ta tre doser covid-19-vaksine som grunnvaksinering, i tillegg til én fjerde dose, altså en oppfriskningsdose, tre måneder etter grunnvaksinering.

FHI holder fast ved at det ikke er behov for en generell anbefaling om at det gis flere doser enn dette, men åpnet likevel nylig for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av ​behov for ytterligere vaksinasjon ut over fire doser hos personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Gjennom Nor-vaC-studien ved Akershus universitetssykehus tilbys nå en femte dose covid-19-vaksine til levertransplanterte pasienter.

Responsen øker for hver vaksine

Antistoffresponsen er dårlig hos en del levertransplanterte pasienter, og det antas at antistoffnivået også synker hurtigere enn hos friske. Men erfaringen viser at oppfriskningsdoser nytter.

- Studier viser at responsen øker for hver vaksine som blir gitt, forteller Kaasen Jørgensen.

Nor-vaC-studien har dessuten vist at denne gruppen ikke har høyere forekomst av vaksine-bivirkninger enn hos den friske befolkningen.

​​