Forskning på biomarkører – viktig for å vite mer om KOLS og hjertesvikt

Jacob Winther forsvarte nylig sin doktorgrad ved Akershus universitetssykehus. I sin avhandling har Winther og hans medarbeidere undersøkt nivået av natrium og to nye biomarkører blant pasienter innlagt på sykehus med akutt tung pust.

​Lav konsentrasjon av natrium var vanlig, enten årsaken til tung pust var KOLS eller hjertesvikt, men var forbundet med økt dødelighet bare ved hjertesvikt.

I avhandlingen «Prognostic and diagnostic biomarkers linked to water and sodium regulation in acute dyspnea” til Winter viste de to nye biomarkørerene (copeptin og MR-proANP) seg imidlertid å være sterkt forbundet med økt dødelighet både ved KOLS og hjertesvikt, og de ga sikrere informasjon om prognose enn biomarkører som er tilgjengelig for klinisk praksis i dag.
 
En biomarkør er en målbar indikator på en biologisk prosess eller tilstand.

- Biomarkører knyttet til kroppens regulering av vann og natrium har vist seg å gi nyttig informasjon når det gjelder diagnose og overlevelse, særlig ved hjertesvikt. Slik forklarer Winter hvorfor det er viktig å forske på biomarkører.

Kronisk obstruktiv lunge sykdom (KOLS), som nå er den tredje vanligste dødsårsaken globalt, er også forbundet med endringer i reguleringen av vann og natrium, men her er verdien av disse biomarkørene ikke klar.

Den ene av de to nye markørene (MR-proANP) egnet seg også godt til å skille akutt hjertesvikt fra andre årsaker til akutt tung pust. Nye biomarkører knyttet til vann og natrium reguleringen er lovende verktøy til utredning og oppføling av pasienter med KOLS og hjertesvikt.