HELSENORGE

Forskningsgjennombrudd: Blodprøve kan fortelle om koronaprognose

Forskere ved Ahus har oppdaget en blodprøvemarkør som kan bidra til å identifisere Covid-19-syke pasienter som har høy risiko for et alvorlig sykdomsforløp.

intensiv
Forskerne oppdaget at GDF-15 var markant høyere hos Covid-19-pasienter som endte på respirator eller døde. Foto: Ahus

​Markøren forskerne oppdaget, GDF-15, er et stoff som skilles ut i kroppen ved alvorlige infeksjoner, akutt sykdom og hjertesykdom.

Forskerne oppdaget at GDF-15 var markant høyere hos Covid-19-pasienter som endte på respirator eller døde. Videre så de en sammenheng mellom høyere nivåer av GDF-15 og forekomst av koronaviruset i blodet, samt surstoffmetning i blodet.
Det har vært et kjennetegn ved alvorlig Covid-19 at noen pasienter har lav surstoffmetning uten å få åndenødsymptomer. Også disse pasientene hadde forhøyet GDF-15.

- GDF15 kan tidlig avsløre hvilke pasienter som har høy risiko for alvorlig koronavirussykdom, sier professor Torbjørn Omland, som ledet studien.

Torbjørn Omland.jpg

Professor Torbjørn Omland leder studien der blodmarkøren ble oppdaget.

Resultatene fra studien er nylig publisert i verdens ledende hjertetidsskrift Circulation. Forskerne ved tok blodprøver i akuttmottaket eller tidlig under sykehusinnleggelsen, på  dag 3 og på dag 9.  Pasientene som endte på respirator eller døde fortsatte å stige i GDF-15, mens verdiene forble på et stabilt lavt nivå hos de pasientene med et mildere forløp.

Kan hjelpe ved overfylte akuttmottak

Oppsummert virker det som at GDF-15 spiller en sentral rolle i Covid-19 og at bruken av denne blodprøven kan hjelpe til med å tidlig identifisere pasienter med høy risiko for et alvorlig forløp.

Den uvanlig sterke prognostiske verdien til GDF-15 skyldes at den integrerer informasjon om immunrespons, virus i blodet, lavt oksygennivå i blodet og skade på sentrale organer som hjerte. GDF-15-metoden kan lett implementeres på sykehus over hele verden og gi svar i løpet av kort tid på hvem som har høy risiko.

Dette vil for eksempel kunne hjelpe i triage (prioritering av pasienter) i overfylte akuttmottak. Dette vil kunne bli svært viktig i tiden fremover ved inngangen til høst og vinter dersom akuttmottak fylles opp av covid-19 pasienter igjen.

Studien er ledet av professor Torbjørn Omland og doktor Peder L. Myhre ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo.