Fremragende forskere ved Akershus universitetssykehus

Tre av Ahus forskere ble 10. juni hedret med den årlige forskningsprisen ved Ahus. Prisene går til tre forskere som har fått sine arbeider publisert internasjonalt. En viktig hensikt bak disse prisene er å synliggjøre hvilken god forskning som produseres og publiseres på Ahus.

Forskningspris juni 2016
10. juni ble de årlige forskningsprisene ved Ahus delt ut. De deles ut til forskere som har fått artikler publisert i internasjonale medisinske tidsskrift. I år gikk prisene til fra venstre Elisabeth Krefting Bjelland, Johannes Kurt Schultz og Anett Helle

Fredag 10. juni ble årets forskningspriser delt ut av viseadministrerende direktør Tone Ikdahl ved Ahus.

I 2015 er det registrert totalt 285 publikasjoner med Ahus-adresse i den nasjonale forskningsdatabasen Cristin.

De tre publikasjonene som fikk tildelt heder for 2015 er:

Klinikk for indremedisin og laboratoriefag: Stipendiat Anett Hellebø Ottesen, Medisinsk divisjon, med artikkelen: Secretoneurin is a Novel Prognostic Cardiovascular Biomarker Associated with Cardiomyocyte Calcium Handling

Klinikk for kirurgiske fag: Stipendiat, Johannes Kurt Schultz, Kirurgisk divisjon, med artikkelen: Laparoscopic Lavage vs Primary Resection for Acute Perforated Diverticulitis: The SCANDIV Randomized Clinical Trial. JAMA. Oct 6 2015;314(13):1364-1375.

Klinikk for Helsetjenesteforskning og psykiatri: Postdoktor Elisabeth K. Bjelland, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) , med artikkelen: Pelvic pain after childbirth: a longitudinal population study. Pain 2015;157:710-716

Antallet vitenskapelige publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter øker markant år for år og viser at Akershus universitetssykehus er i sterk utvikling nettopp som universitetssykehus.

- Vi jobber målrettet for å styrke og synliggjøre Ahus som universitetssykehus. Derfor er denne utviklingen både svært gledelig og imponerende, sier viseadministrerende direktør Tone Ikdahl.

I 2008 publiserte forskningsmiljøet på Ahus 108 artikler, i 2014 var antallet oppe i 238 og i fjor publiserte sykehuset altså hele 285 artikler.

- Dette legges merke til rundt om i forskningsmiljøene. Vi håper og tror at denne positive trenden skal fortsette. I dag hedres tre flotte representanter for denne utviklingen, sier Tone Ikdahl.