Hjerneslagbehandlingen i Norge blir stadig bedre - men det er fortsatt rom for forbedring

I sin doktorgradsavhandling har Angela Susan Labberton studert aspekter ved hjerneslag og behandlingskjeden for hjerneslag. Labberton og medarbeidere har undersøkt endringer i forløpet og utfall over tid, og sammenlignet tilgang til rehabilitering internasjonalt.

​Ved hjerneslag bør du komme så raskt som mulig til sykehus, og helst til en spesialisert slagenhet. Angela Susan Labberton disputerte nylig med sin avhandling "Stroke care in Norway. Temporal and international comparisons of pre-hospital delay, patient characteristics, access to inpatient rehabilitation and long-term survival following stroke unit treatment".

Labberton og kolleger har gjennomgått hjerneslagbehandlingen i Norge over tid, og viser at pasientene kommer raskere til sykehus i dag.

Halvparten rekker ikke den beste behandlingen

Det er imidlertid fortsatt rom for forbedring, ifølge Labberton.

Hvis en slagrammet kommer seg til sykehus innen de første timene etter slaget, kan det behandles med trombolyse, der blodproppen løses opp ved hjelp av medisiner. Labbertons studie viser at halvparten av pasientene fortsatt kommer for sent til å få den beste og mest effektive behandlingen.

Stabil overlevelse

Studien viser at overlevelsen blant eldre pasienter som behandles i en slagenhet har vært stabil de siste to tiårene.

Labberton og medarbeidere har også sett på tilgangen til rehabilitering, og funnet at pasienter med moderat alvorlige hjerneslag og de som fikk slagenhetsbehandling ble henvist oftere til rehabilitering enn de som bodde på sykehjem eller hadde eksisterende problemer med mobilitet.

Habberton mener at funnene kan bidra til en bedre forståelse av hvordan endringer i retningslinjer og policy påvirker pasientforløp for hjerneslagrammede.