Høy vekt forbindes med lavere ALS-risiko

Årsakene til at man får diagnosen ALS (amyotrofisk lateral sklerose) er i stor grad ukjente. I sin avhandling viser imidlertid Ola Nakken at det er en sammenheng mellom høy kroppsmasse-indeks, vektøkning og lav risiko for ALS senere i livet.

Hjernecelle
ALS (amyotrofisk lateral sklerose) er en nevrologisk sykdom som rammer stadig flere, viser Ola Nakkens studie.

​ALS er en dødelig nevrologisk sykdom der pasientene får tiltagende lammelser i armer, ben, svelg og pustemuskulatur. Sykdommen er forbundet med stor belastning for den som rammes og deres nærmeste, samt høy ressursbruk i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Sykdomsårsakene er i stor grad ukjente.

portrettfoto_ON1_3.jpg

Overlege Ola Nakken ved Akershus universitetssykehus har forsket på ALS.

I sin avhandling «Amyotrofisk Lateral Sklerose Epidemiologi - En populasjonsbasert studie i Norge» har Ola Nakken og medarbeidere vist at dødelighet av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) har økt jevnt over de siste 65 årene. Om lag 130 personer dør av ALS hvert år.

- Økningen er større enn endringene i befolkningssammensetningen skulle tilsi, og kan skyldes både bedret diagnostikk og sterkere påvirkning fra skadelige miljøfaktorer, sier Ola Nakken.

Økt dødelighet

Nakken og medarbeidere har kombinert flere norske helseregistre og populasjonsbaserte helseundersøkelser for å studere forekomsten av ALS og forhold som kan knyttes til sykdomsrisiko.

Informasjon fra en landsomfattende tuberkulose-screening på 60-tallet ga opphav til en delstudie som påviste en sammenheng mellom høy kroppsmasse-indeks, vektøkning og lav risiko for ALS senere i livet.

- Eksisterende norske helseregistre gir mulighet for å overvåke ALS-forekomst. Ved å kombinere registrene med store helseundersøkelser kan vi avdekke faktorer som er forbundet med sykdomsrisiko, sier Ola Nakken.

Studien har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og ble publisert og omtalt på lederplass i det anerkjente tidsskriftet Neurology.

Les også:

Forskning.no: Dobling av sykdommen ALS siden 1950-tallet

Dagens medisin: Norsk studie: Høy kroppsmasse forbundet med mindre ALS-risiko