HELSENORGE

Hydroksyklorokin virker ikke ved Covid-19

En studie ved Akershus universitetssykehus viser tydelig at malariamedisinen hydroksyklorokin ikke virker ved Covid-19. - Vi ser ingen grunn til å fortsette behandling av Covid-19-syke pasienter med dette medikamentet, sier forskerne.

Hydroksyklorokin virker ikke ved Covid-19
Fra venstre: prosjektleder Olav Dalgard, postdoktor Magnus Lyngbakken og forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk tidlig et stort tilfang av pasienter innlagt med Covid-19. Dette ga et unikt utgangspunkt til tidlig å sette i gang studier på sykdommen og mulige behandlingsmåter.

Under pandemien var det tidlig klart at malariamedisinen hydroksyklorokin hemmet viruset SARS-CoV-2 i laboratorieforsøk, men det var ennå uvisst hvorvidt medikamentet virker på pasienter med viruset. Studien NO COVID-19 ved Ahus viser tydelig at hydroksyklorokin ikke hjelper hos pasienter med Covid-19. '

- Vi ser ingen grunn til å fortsette behandling av Covid-19-syke pasienter med dette medikamentet, sier prosjektleder for studien, Olav Dalgard .

Funnene er publisert i tidsskriftet Nature Communications.

- Fant ingen forskjell

Studien undersøkte 53 pasienter som ble lagt inn med Covid-19 ved Ahus mellom 25. mars og 25. mai 2020. Pasientene ble tilfeldig fordelt i to grupper, der den ene ble gitt standard behandling etter vanlige retningslinjer, mens den andre ble gitt medikamentet hydroksyklorokin i syv dager i tillegg til standard behandling.

Forskerne målte virusmengde i øvre luftveier ved studiestart, etter 48 timer og etter 96 timer.

- Vi fant ingen forskjell i virusmengde hos pasientene som fikk hydroksyklorokin i tillegg til standard behandling, verken etter 48 eller 96 timer. Det var heller ingen forskjell i sykelighet eller død mellom de to behandlingsgruppene, sier postdoktor Magnus Lyngbakken. 

Mens det finnes andre studier som også har konkludert med at medikamentet ikke gir effekt, er denne studien den første som har sett på virusmengden hos pasienten.

- Vi undersøkte primært endring i virusmengde i svelget hos pasienter med Covid-19, i motsetning til andre studier som har sett på kliniske endepunkter, som sykelighet og død. Vår studie viser at legemiddelet ikke har noen effekt på virusmengde, og dermed ikke har noen sannsynlig effekt på sykdomsbildet ved Covid-19, forklarer han.

Unikt utgangspunkt ved Ahus

I fagfellevurderingen av studien vises det til at dette er viktige funn i en meget godt gjennomført studie, og at artikkelen utgjør nok en spiker i kista for bruk av Hydroksyklorokin ved Covid-19. 

- Kombinasjonen av et stort pasientgrunnlag ved Ahus og et unikt datavarehus har gjort Ahus til et egnet sted for å gjennomføre studien og raskt avklare aktuelle spørsmål knyttet til den pågående koronasituasjonen, sier forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø, som også var del av studiegruppen.

Samarbeidspartnere: Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold Kalnes, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og Regional forskningsstøtte, Helse Sør-Øst.