Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) øker i utbredelse

- Ved hjelp av MR har vi for første gang vist at IBD er en alvorlig og fremadskridende sykdom, sier Aida Kapic Lunder ved Akershus universitetssykehus. Hun har nylig avlagt sin doktorgrad hvor hun har sett på utbredelsen av Inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

​Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin ved UiO og Akershus universitetssykehus forsvarte nylig sin avhandling "Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease".

IBD er en betennelsetilstand i tarmene som oftest rammer unge mennesker. Årsakene til tilstanden er ennå ukjent og det finnes ingen behandling som gir full helbredelse. Magesmerter, diare og blod i avføringen er typiske symptomer. Noen utvikler i tillegg en alvorlig leversykdom som i verste fall kan ende i leversvikt.

Lunder har ved hjelp av MR undersøkt forekomsten av tarmbetennelse, tarmskade og leversykdom hos pasienter som har levd med IBD i 20 år. Grad av tarmskade og inflammasjon hos pasienter med Crohns sykdom (CD) ble også kartlagt. Crohns sykdom er en undergruppe av IBD.

Høy forekomst av leversykdom

- MR av gallegangene avdekket mer enn tre ganger høyere forekomst av PSC enn det som allerede var kjent, sier Lunder.

Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk leversykdom som er assosiert med IBD. Sykdommen gir betennelse i gallegangene, påfølgende fibrose og i verste fall leversvikt. Det finnes ingen god medisinsk behandling for PSC, og levertransplantasjon er den eneste potensielt kurative behandlingen.

Studien til Lunder viser også at halvparten av pasientene med Crohns sykdom hadde betydelig tarmskade og cirka en tredjedel hadde pågående betennelse i tarmen 20 år etter diagnose.

En betydelig andel av funnene var kun mulig å påvise med MR.

- Ved hjelp av MR har vi for første gang vist at IBD er en alvorlig og fremadskridende sykdom, sier Lunder.

Hele doktorgradsarbeidet til Lunder kan leses her.