Internasjonal pris for innovativ forskning

Forsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE handler om å la innbyggerne nyttiggjøre seg sine egne helsedata. Prosjektet ble sist uke tildelt Thrillium II-prisen for sin innovative og nytenkende tilnærming.

Prosjektleder Anne Moen ved Universitetet i Oslo mottok prisen på vegne av prosjektet. Foto: Judy Murphy, IBM

Gjennom innovasjonsprosjektet CAPABLE studeres hvordan innbyggeren kan nyttiggjøre seg sine egne helsedata til å fremme egen helse og mestre egen sykdom.

Prosjektet utgår fra Akershus universitetssykehus (Ahus), med professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo som prosjektleder. 13. juni mottok Moen den internasjonale Thrillium II-prisen på vegne av prosjektet, under konferansen «HIMSS & Health 2.0» i Helsingfors.

Les mer om prisen her.

Prisen finansieres gjennom EU Horizon 2020, og bygger på samarbeid mellom EU og USA for å styrke arbeidet for å bedre informasjonsutveksling i helsetjenesten.

Styrker pasienten

Ved innføringen av nye personvernregler (GDPR) får innbyggerne tilgang på en hel del informasjon om egen helse.

- Vi utforsker nå på hvilke måter innbyggerne selv kan dra nytte av disse dataene, sier overlege og representant for prosjekteier, Petter Hurlen ved Ahus.

I første omgang fokuserer prosjektet på legemiddelinformasjon, ernæring og koordinering.

For å sikre at helsedata kan utveksles på en trygg måte benytter prosjektet internasjonale standarder. CAPABLE har valgt å bygge tjenestene sine rundt disse standardene slik at helsedataene kan benyttes uten tilpasning. Det er denne tilnærming juryen la spesielt vekt på i sin tildeling.

- Målet er å utvikle en prototype for å prøve ut hvordan dette kan gjøres i praksis, på en trygg og sikker måte, sier Hurlen.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, og har Norsk e-helse AS som industriell samarbeidspartner. Nasjonale og internasjonale brukerorganisasjoner, offentlige aktører og forskningsmiljøer er med i prosjektet.