Kliniske studier påvirkes av koronavirus-utbruddet

Sykehuset er i beredskap for å håndtere den ekstraordinære situasjonen med utbruddet av koronavirus (Covid-19). Det påvirker oppstart og endringer i gjennomføringen av kliniske studier. Pasienter kan oppleve begrenset mulighet for deltagelse i kliniske studier.
Forskning - analyse

Sykehusene har innført nye og midlertidige tiltak for kliniske studier som del av beredskapen for å begrense smittespredning, ivareta pasientsikkerheten og tilpasse driften.

Tiltakene innebærer blant annet at oppstart av nye kliniske studier er satt på vent inntil videre. Unntak fra dette er kliniske studier på Covid-19 som prioriteres nasjonalt. I tillegg vil rekruttering av pasienter til pågående kliniske studier begrenses eller stoppes inntil videre.

Deltakelse vurderes individuelt i samråd med legen

Pasienter som skal gjennomgå et planlagt utredning- og behandlingsforløp ved sykehuset kan likevel være aktuelle som deltagere i en klinisk studie. Om pasienten er aktuell for deltagelse vurderes individuelt og i samråd med behandlende lege og avdelingsledelse.

Kliniske studier innenfor enkelte terapiområder som kreft vil fortsatt kunne inkludere pasienter så lenge studiebehandling- og oppfølgning sammenfaller med ordinær behandling. Pasienter som allerede deltar i kliniske studier vil motta behandling og oppfølging etter studiens protokoll så langt dette er mulig. Undersøkelser vil begrenses til det som er nødvendig for å følge studieprotokollen og ivareta pasientsikkerheten.

I de tilfeller hvor det er mulig vil studieoppfølgning blant annet gjennomføres per telefon, for å begrense fysisk oppmøte på sykehuset, og for å redusere risiko for smittespredning.