Kliniske studier ved Akershus universitetssykehus er gradvis i gang igjen

Akershus universitetssykehus (Ahus) satt kliniske studier delvis på vent noen uker på grunn av utbruddet av koronavirus-pandemien. Sykehuset er nå i grønn beredskap og åpner derfor opp igjen for mer aktivitet rundt de kliniske studiene på sykehuset.

Forskning analyse

Sykehuset legger til rette for oppstart av og rekruttering til kliniske studier innenfor rammen av det nåværende beredskapsnivået. Alle nødvendige smitteverntiltak og risikovurderinger i tråd med nasjonale retningslinjer og lokalt planverk for smittevern skal følges i hver enkelt studie for å ivareta pasienter, ledsagere og ansatte, samt forebygge tilfeldig eksponering og spredning av koronavirus.

Det vil fortsatt være forsinkelser i enkelte kliniske studier som følge av smitteverntiltak og kapasitetsutfordringer. Dette gjelder både de avdelingene som er ansvarlige for de kliniske studiene, samt samarbeidende avdelinger som bidrar med spesialiserte undersøkelser underveis i studien. 

Det er utarbeidet følgende anbefalinger kliniske studier ved Ahus:  

  • Oppstart av nye kliniske studier vil bli vurdert og prioritert av linjeledelsen i hver divisjon/klinikk for den enkelte studie og i samråd med samarbeidende divisjoner/klinikker, med tanke på kapasitet. Det samme gjelder for oppstart av rekruttering av pasienter til pågående kliniske studier.
  • Prioriteringskriterier kan være at behandlingen som blir gitt har en effekt for pasienten, enten terapeutisk eller legende.
  • Ved utsettelse skal man vurdere forventet konsekvens, ulempe og skade.
  • Eventuelle utsettelser og forsinkelser i studien skal informeres om til studieledelsen (prosjektleder og/eller sponsor)
  • Nødvendige smitteverntiltak og risikovurderinger i tråd med FHI og lokalt planverk for smittevern skal følges i hver enkelt studie.
  • Monitorering/audit i kliniske studier skjer etter avtale med studieteam på sykehuset. Nødvendige smittevernhensyn må ivaretas.