Mange eldre har kols uten å vite det

Flertallet av 65-åringer med kols er udiagnostisert, til tross for tegn og symptomer på sykdommen, viser en fersk studie ved Ahus og Vestre Viken.

Publisert 17.02.2022
Kols spirometri
Kols er både underdiagnostisert og overdiagnostisert, viser en nylig publisert studie ved Akershus universitetssykehus og Vestre Viken. Foto: Colourbox

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er den vanligste kroniske lungesykdommen i den eldre delen av befolkningen og en vanlig årsak til legebesøk, sykehusinnleggelser og død.

Kols kjennetegnes av vedvarende trange luftveier ved utpust. Eldre norske data taler for at 150.000 voksne personer, 6 prosent av befolkningen, har kols. 

I den nylig publiserte studien «Akershus hjerteundersøkelse 1950», har forskere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Vestre Viken undersøkt hjerte- og lungehelsen til 3667 personer født i 1950 og bosatt i gamle Akershus. 

Nina Faksvåg Caspersen

Førsteforfatter og stipendiat Nina Faksvåg Caspersen. Foto: Sykehuset Østfold

- Vi hadde som mål å undersøke hvor mange i den generelle befolkningen som har kols uten selv å være klar over at de har diagnosen, og hvor mange som oppga å ha kols uten å fylle diagnosekriterier, sier førsteforfatter og stipendiat Nina Faksvåg Caspersen.​

70 prosent vet ikke at de har kols

Forskerne undersøkte om forekomsten av kliniske trekk knyttet til kols varierte mellom korrekt diagnostiserte, udiagnostiserte og overdiagnostiserte personer. 

Diagnosen stilles ved spirometri, en undersøkelse som måler mengden luft som pustes ut, og strømningshastigheten til denne luften.

Av alle 65-åringene som ble undersøkt, hadde 7,1 prosent luftveisobstruksjon forenlig med kols. Mer enn 70 prosent av de som hadde det var ikke klar over det selv.

- Sammenliknet med den generelle befolkningen hadde de udiagnostiserte mer tung pust, hoste, slim og piping fra luftveiene og luftveisinfeksjoner, men alvorlighetsgraden var noe mildere enn blant de som var korrekt diagnostisert med kols, sier Caspersen.

Også overdiagnos​​tisering

Studien viser dessuten at det på den andre siden er mange som overdiagnostiseres. Blant deltakerne som selv anga å ha kols, hadde hele 56 prosent ikke påvist kols ved spirometri. 

- Disse overdiagnostiserte personene var kjennetegnet av å være mer overvektige, og hadde oftere astma og søvnapne enn den generelle befolkningen.

Oppdaterer retningslinjene for kols​diagnostisering
- Studien viser at presisjonen ved diagnostikk kan forbedres. Dette er personer som potensielt kan behandles til bedring dersom de identifiseres, påpeker Caspersen. 

​Denne uken ble oppdaterte nasjonale regningslinjer for kols publisert. I de reviderte retningslinjene er det blant annet kommet nye diagnostiske kriterier for kols, som skal gjøre diagnosen mer presis og har som mål å unngå overdiagnose hos eldre. 

De nye retningslinjene vil presenteres i et webinar i regi av Helsedirektoratet 18. februar.​

Dataene er nylig presentert i en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation.