Morkakevekt knyttes til helserisiko hos mor og barn

Morkaken er helt avgjørende for fosterets tilførsel av oksygen og næring. Det er stor variasjon i morkakens størrelse, og en nylig avlagt doktorgradsstudie ved Ahus undersøker sammenhengen mellom morkakevekt og helserisiko.

I sin nylig avlagte doktorgrad ved Akershus universitetssykehus (Ahus) viser Johanne Dypvik blant annet at både høy og lav morkakevekt kan forbindes med svangerskapsforgiftning.

Svangerskapsforgiftning opptrer i omtrent tre prosent av alle svangerskap, og er forbundet med økt risiko for komplikasjoner hos både mor og barn.

Dypvik og kolleger fant at morkakens vekt hos mødre med svangerskapsforgiftning skilte seg ut fra morkakens vekt hos friske mødre. Men mens kvinner med både diabetes og svangerskapsforgiftning hadde høyere morkakevekt, hadde kvinner med svangerskapsforgiftning uten diabetes lavere morkakevekt.

Johanne Dypvik.jpg

Johanne Dypvik har nylig avlagt sin doktogradsstudie om sammenhengen mellom morkakevekt og helserisiko.

- Det kan være at de biologiske mekanismene som gir svangerskapsforgiftning er annerledes hos kvinner med diabetes enn hos kvinner uten diabetes, mener Dypvik.

Økt risiko for spedbarnsdød
I sin studie har Dypvik brukt data fra Medisinsk fødselsregister og gjort tre store populasjonsstudier. Til sammen er det brukt data fra nesten en million kvinner som har født barn i Norge mellom 1999 og 2015.

- Vi har også vist at både høy og lav morkakevekt kan knyttes til risiko for at barnet dør i løpet av sitt første leveår, sier hun.

Studien viste at lav morkakevekt økte risikoen for spedbarnsdød, nesten uavhengig av svangerskapsalder ved fødsel - men barna som var født i svangerskapsuke 29-32 skilte seg ut ved at høy morkakevekt ga økt risiko for spedbarnsdød.

Neste svangerskap
Risikoen for svangerskapsforgiftning er høyest for førstegangsfødende, og det er vanskelig å forutsi hvilke kvinner som vil få svangerskapsforgiftning i neste svangerskap. Men også her fant Dypvik og kolleger at morkakens vekt hadde betydning.

- Lav morkakevekt i første svangerskap øker risikoen for svangerskapsforgiftning i neste svangerskap. Høy morkakevekt øker også risikoen for svangerskapsforgiftning i neste svangerskap, men det gjaldt kun hos kvinner som ikke hadde hatt svangerskapsforgiftning tidligere, forteller Dypvik.

Hun legger til at det er behov for mer forskning på hvordan morkaken vokser i løpet av svangerskapet, og om morkaken kan forutsi annen sykdom hos mor enn svangerskapsforgiftning.

På Ahus pågår nå en studie som undersøker om ultralyd og MR kan brukes til å måle morkaken i løpet av svangerskapet, og om disse målene henger sammen med mål ved fødsel.

- Slike data kan for eksempel også brukes til å studere om det er mulig å bruke mål på morkaken i løpet av svangerskapet til å forutsi hvordan barnet kommer til å klare seg utenfor livmoren, sier Dypvik.

Du kan lese hele Dypviks doktorgrad her.