Ahus - doktorgrad

Når immunforsvaret blir på lag med kreften

Immunforsvaret bistår som oftest kroppen med å bekjempe kreft. Men noen ganger kan det virke helt motsatt ved å hjelpe kreftsvulsten med å vokse og spres. Shakila Jabeen har forsket på hvorfor i en nylig avlagt doktorgrad.

Shakila Jabeen
Shakila Jabeen.

​Forskningen til Jabeen og kolleger kan føre til bedre forståelse av relasjoner mellom kreftceller og immunceller.

- Å studere immunrespons på mikronivå er ekstremt viktig. Riktig type og riktig antall immunceller på riktig tidspunkt fjerner svulsten (tumor) helt fra kroppen - Dette kan skje i mange mennesker på flere stadier i livet, sier Jabeen.

Men det er flere faktorer som kan påvirke immunsystemet slik at det ikke klarer å fjerne alle tumorcellene.

- Svulsten oppfører seg da som herre over immuncellene og kontrollerer dem til å lage cytokiner som hjelper tumorcellene å vokse og til å spre dem i andre deler av kroppen, sier Jabeen.

Cytokiner er små proteiner som er viktig for kontroll av kroppens immunforsvar. De påvirker celler gjennom et slags signalsystem. Mens noen cytokiner kan motvirke tumorens utvikling, er andre involvert i tumorens vekst.

Avhenger av krefttypen

I studien ble det påvist at kreftceller produserer en del cytokiner i pasienter, og at mengden av noen cytokiner avhenger av hvilken type brystkreft pasienten har.

Jabeen forklarer:
- For eksempel er det en type brystkreft som kalles triple negativ. Kreftceller fra denne krefttypen produserer store mengder cytokiner som forårsaker inflammasjon. Dette fører til at svulsten samler noen typer "tumorvennlige" immunceller rundt seg. På den måten skaper tumoren et trygt miljø rundt seg og vokser fort.

Jabeen og kolleger fant ut at medikamenter som kan dempe en viss type betennelse relatert til immunceller som produserer cytokiner, kan bekjempe tumoren effektivt.

- Pasienter som hadde lavere nivåer av visse cytokiner relatert til betennelse i blodet, viste bedre respons på behandling, sier hun.

Biomarkører

Lik behandling til alle pasienter gir ikke likt resultat, ettersom pasienter har forskjellige immunmønstre og genetikkvariasjoner.

- Tumorvennlig immunitet kan være en årsak til at pasienter responderer ulikt på samme behandling, sier Jabeen.

- Våre resultater viser at vi trenger å forstå mer om krefcellenes nærmiljø og kroppens immunforsvar. For å gi rett behandling trenger vi behandlinger som for det første stimulerer pasientens immunforsvar slik at det hjelper pasienten i stedet for å hjelpe kreften. For det andre trenger vi behandlinger som passer for den enkelte pasients arvemateriale (genotype), sier hun.

Du kan lese Jabeens doktorgrad her https://www.duo.uio.no/handle/10852/65953