HELSENORGE

Ny studie viser sammenheng mellom overvekt og MS

Overvekt i aldersgruppen 14-24 år er forbundet med økt risiko for MS, sammenliknet med normalvektige, viser en nylig publisert studie gjort ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Folkehelseinstituttet og Haukeland sykehus.

Høglund Nakken og Holmøy

Forskerne Rune Høglund, Ola Nakken og Trygve Holmøy har funnet en sammenheng mellom overvekt og økt risiko for multippel sklerose.

Det er funnet en sammenheng mellom overvekt i ung alder og langtidsrisiko for å utvikle sykdommen multippel sklerose (MS). ​​Studien, som nylig ble publisert i det anerkjente internasjonale tidsskriftet «Neurology», er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus (Ahus), Folkehelseinstituttet og Haukeland sykehus. Ahus-forskerne Rune Høglund, Ola Nakken og Trygve Holmøy er blant artikkelforfatterne.

Forskerne benyttet helseinformasjon innhentet i de landsomfattende skjermbildeundersøkelsene på 60- og 70-tallet, og koblet disse med data fra det nyere MS-registeret. Overvekt i aldersgruppen 14-24 år er forbundet med omtrent 1,5 gang økt risiko for MS, sammenliknet med normalvektige, viser studien.

- Styrken i studien ligger i at vi har gode objektive måledata fra et stort antall mennesker, og at vi kan "følge" disse over en lengre tidsperiode gjennom kobling til nasjonale helseregistre, sier Rune Høglund, som er artikkelens førsteforfatter.
Overvekt har kjent sammenheng med flere autoimmune sykdommer, som inflammatorisk tarmsykdom, lupus og leddgikt, men de underliggende årsakssammenhengene er ikke klare.

Forskerne peker samtidig på studiens betydning når det gjelder å øke fokus på forebygging av fedme hos barn og unge, som er et økende problem i den vestlige verden.

- Overvekt er en av få risikofaktorer vi kan påvirke, ulikt risiko assosiert med gener. Kunnskap om risiko og årsakssammenhenger er viktige i vår forståelse av sykdom og framtidig forebyggende arbeid, sier Høglund. ​


​​​
Les forskningsartikkelen her: