Omskaper infeksjonsbeskyttelse til smittesikre vernehjelmer

Ahus-lege Max Temmesfeld har laget en løsning som raskt kan omgjøre utstyr som allerede finnes på mange sykehus til effektivt smittevernutstyr. Ved hjelp av en 3D-printer, solid kompetanse og mye nysgjerrighet har han fått førsteplass i Inven2s idépris 2020, i skarp konkurranse med 49 andre søkere i Helse Sør-Øst.

smittevernhjelm_max
Denne hjelmen er blitt smittesikker ved hjelp av lege Max Temmesfelds 3D-printede overgang som gjør det mulig å filtrere luften som kommer inn.

Covid-19-pandemien har vist at det er en utfordring å skaffe nok smittevernutstyr, blant annet åndedrettsmasker. Lege Max Temmesfeld på Ortopedisk klinikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har vist at det allerede finnes gode alternativer i sykehusene, når det gjøres noen smarte tilpasninger. Nå satser han på at hans nyutviklede smittesikre utstyr snart blir tilgjengelige for helsepersonell på Ahus og andre sykehus.

3D-printet smittesikring

Kirurgiske hjelmer brukes normalt under ortopediske operasjoner for å beskytte pasienten mot blant annet hudavfall og hår og dermed mot infeksjoner. De beskytter også operasjonspersonalet mot blod og andre væsker fra såret, men gir ingen beskyttelse mot dråpe- eller luftsmitte. Da de første koronasmittede pasienter kom til sykehuset fant Max Temmesfeld fort ut at han måtte gjøre noe med dette. 

De kirurgiske hjelmene består av en indre hjelm med en elektrisk vifte, som det trekkes en steril hette med visir over. Viften trekker luft inn gjennom en membran på toppen av hetten. Resten av hetten er praktisk talt lufttett. Luften som på denne måten kommer inn i hjelmen filtreres ikke godt nok til å kunne beskytte mot dråpe- eller luftsmitte. Tvert i mot viste testing at virus vil kunne sirkulere inn i hjelmen og hope seg opp foran ansiktet til den som opererer.

For å endre dette har Temmesfeld og hans medoppfinnere, industridesigneren Mikal Omlid og maskiningeniøren Håvard Hoelsæter, 3D-printet en overgang i hardplast på laboratoriet på Ortopedisk klinikk på Ahus. eurodapter1eurodapter2

smittevernhjelm_side
- Overgangen festes på hjelmen og til et industrigodkjent filter som renser luften som kommer inn. Det gjør at virus ikke dras inn i hjelmen, men holdes utenfor. Slik oppfylles de strenge smittevernkrav som stilles til slikt utstyr, sier Temmesfeld.

Enkelt og smart

Oppfinnelsen er en del av en satsing på 3D-printing i Ortopedisk klinikk der Max Temmesfeld er lege i spesialisering.

smittevernhjelm_bak

Klinikken finansierer også hans forskningsstilling, der han studerer effekten av 3D-printing for å lage knokkelmodeller og pasienttilpasset ortopedisk verktøy.

Klinikkdirektør Inge Skråmm mener løsningen Temmesfeld har kommet opp med er like enkel som den er genial, og tror den kan bli et viktig bidrag i det pågående arbeidet med å skaffe funksjonelt og sikkert smittevernutstyr for helsepersonell.

- Kirurgiske hjelmer gjøres effektivt om til sikre smittevernhjelmer som kan brukes mot Covid-19. Siden slike allerede er tilgjengelig på 13 norske sykehus, vil oppfinnelsen ha mulighet til raskt å kunne erstatte vanlige åndedrettsmasker, som har vært mangelvare, sier Skråmm.

Temmeesfeld

Max Temmesfeld forsker normalt på effekten av 3D-printing for å lage knokkelmodeller og pasienttilpasset ortopedisk verktøy. Her iført sin egen spesialtilpassede smittevernhjelm.

Mer behagelig og bedre

Intensivsykepleier Ylva Kristina Gustafsson er vant til å bære smittevernutstyr. Nå har hun vært testperson for den omgjorte hjelmen, og hun lot seg overbevise.

- Det føles både tryggere og renere når du ikke har noe direkte festet til ansiktet. Masker, briller og visir som vi normalt bruker, klemmer mot ansiktet og er mer ubehagelig i bruk over lengre tid. Det er fort gjort å ta opp hendene for å rette på briller eller åndedrettsvern. 

Ved intubasjoner, der pasienter får lagt inn tube i halsen, og ved andre former for pustestøtte, samt ved bronkoskopier dannes små svevende partikler og dråper, såkalte aerosoler. Helsepersonell puster så inn disse dråpene og kan bli smittet. 

- Da føles det mye tryggere med lukkede hjelmer, sier Gustafsson.

under_co2_testing.JPEG

Intensivsykepleier Ylva Gustafsson på tredemølla for å teste hjelmen. Her testes Co2-konsentrasjoner i hjelmen for å forsikre om at den er trygg i bruk.

Tett samspill og intens dugnadsjobbing

Oppfinnelsen har blitt til i løpet av få uker, etter intens jobbing både dag, kveld og helg.

- Jeg føler jeg har blitt to år eldre på to måneder, sier Temmesfeld, som understreker at han ikke har vært alene om å få til dette.

- Det har vært et skikkelig dugnadsprosjekt, der mange har bidratt. Ikke minst min doktorgradsveileder Rune Bruhn Jakobsen ved Ortopedisk klinikk, som har vist innsikt og handlekraft fra første øyeblikk. Sterilforsyningssentralen på Ahus har utarbeidet desinfeksjonsprotokoll til delene og forskningsdivisjonen på Ahus har bidratt med oppstartmidler og faglig støtte.

-­ Dette er et godt eksempel på at gode ideer og et team med gjennomføringsevne gir forskning og innovasjon som kan bidra direkte inn i krevende pasientbehandling, sier forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

Etter å ha lagt ut en forespørsel hos Ingeniører Uten Grenser, fikk han overveldende respons fra ingeniører som ville bistå med utstyr, måleinstrumenter og gratis arbeidsinnsats. Han har også hatt tett kontakt med produsenten av hjelmen, og fått en rekke andre samarbeidspartnere i nærområdet med på laget, blant annet firmaet Fieldmade AS i Lillestrøm.

Temmesfeld og medoppfinnerne har nå levert inn patentsøknad for EURODAPTER, på vegne av Ahus. Når hjelmen kan tas i bruk, vet han ikke ennå.

- Vi trenger midler til å sette opp produksjon i større antall. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal formelt teste løsningen i løpet av kort tid og de vil kunne gi midlertidig sertifisering for bruk i Norge. På Ahus håper vi på å kunne bruke den om kort tid, sier Temmesfeld.


 

 Les også: Idéprisen 2020 går til smittevern mot koronaviruset (Inven2.com)