HELSENORGE

Prestisjefylt tildeling til Alzheimers-forskning

Professor Tormod Fladby leder prosjektet som skal finne faktorer som kan identifisere risiko og sykdomsmekanismer for Alzheimers sykdom. Målet er å kunne komme tidlig i gang med individualisert forebygging og behandling.

fladby

Det skriver Universitetet i Oslo på sine nettsider.

Prosjektet "Precision Medicine in Alzheimer's Disease" (PMI-AD) er finansiert med to millioner euro gjennom Norges Forskningsråd fra EU-programmet Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND), som er det største globale forskningsinitiativet rettet mot å finne årsaker, utvikle kurer, og finne bedre måter å ta vare på pasientene med nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom.

Presisjonsmedisin

Alzheimers sykdom utvikler seg ulikt hos ulike pasienter. Det er derfor nødvendig med presisjonsmedisin, forteller professor Tormod Fladby ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved UiO og avdelingsleder på nevrologisk avdeling på Ahus, til UiO.no.

-  Når genetikk og sykdomsmekanismer varierer mellom pasienter, trenger ulike pasienter ulik behandling. PMI-AD-prosjektet skal derfor identifisere disse sykdomsmekanismene i hver pasient.

Fladby og kolleger skal kartlegge  pasienter med risiko for, og tidlig stadium av Alzheimers sykdom. Målet er å finne faktorer som kan identifisere underliggende sykdomsmekanismer som er mulig å behandle ved å komme tidlig i gang med individualisert forebygging og behandling.

Les mer om fremtidens pasientbehandling

Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)