Professor Torbjørn Omland tildeles Hjerteforskningsprisen

Professor Torbjørn Omland tildeles Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteforskningspris for 2019.  Omland har vært en internasjonal pionér innen kardio-onkologi, og har ledet viktige studier om forebygging av hjerteskader etter kreftbehandling.

Ahus-professor Torbjørn Omland mottok Hjerteforskningsprisen, ovverrakt av Kong Harald. Foto: Paal Audestad

​Professor Torbjørn Omland har de siste 15 årene bygget opp en internasjonalt ledende forskningsgruppe ved Akershus universitetssykehus (Ahus), som har ledet til bedret diagnostikk, risikovurdering og behandling av pasienter med hjertesykdommer.

Torbjørn Omland er lege og spesialist både i indremedisin og hjertesykdommer. Han er i dag overlege og professor ved Ahus, og han har bidratt til opprettelsen av landets første kardio-onkologiske poliklinikk, ved Ahus, som et direkte resultat av forskningen på området.

Omland har blant annet ledet PRADA-studien, om hva som kan gjøres for å redusere faren for hjertesvikt hos kvinner som har vært behandlet for brystkreft. PRADA ble valgt ut som den viktigste studien da helseminister Bent Høie fikk overlevert rapporten om forskning fra De regionale helseforetakene i 2018.

Familiefar, fiolinist og forskerpioner - les Nasjonalforeningens intervju med prisvinner Torbjørn Omland.

Nasjonalforeningens hjerteforskningspris skal være en stimulans til forskning innen hjerte- og karfeltet i Norge. Samtidig skal den motivere forskere til å satse innen hjerte- og karforskning. Hjerteforskningsprisen har også til hensikt å skape økt oppmerksomhet om hjerte- og karforskning.