Prognose og kirurgisk behandling av leddbruskskader i kneet

Hvordan er langtidsprognosen for en som har fått skade på kneets leddbrusk? Svend Ulstein disputerer med sin avhandling om leddbruskskader i kneet, kirurgisk behandling for dette, og knefunksjonen 5-10 år etter skaden.

Skade av kneets leddbrusk er en hyppig årsak til smerter og nedsatt knefunksjon. Ofte rammes unge og aktive personer, gjerne i kombinasjon med andre skader i kneet som menisker eller fremre korsbånd.

- Det finnes lite kunnskap om langtidsprognosen hos pasienter med skade på leddbrusken, og ingen enighet om valg av behandlingsmetode, forteller Ulstein.

ulstein-svend-200.jpg

Svend Ulstein. Foto: UiO/Ine Eriksen

I sin avhandling Prognosis and treatment of focal cartilage lesions of the knee joint;
Medium- to long-term results har Ulstein og medarbeidere undersøkt hvordan skade på kneets leddbrusk, og kirurgiske behandlingsmetoder for dette, påvirker knefunksjonen 5-10 år etter skaden.

Kan ikke forvente å bli helt bra

Studien viser at leddbruskskader i kneet kan gi betydelig nedsatt knefunksjon, smerter og redusert livskvalitet i 5-10 år etter skaden.

- For isolerte bruskskader kan kirurgisk behandling med enten mikrofrakturering eller mosaikkplastikk gi akseptabelt langtidsresultat, men helt normal knefunksjon kan man ikke forvente, sier Ulstein. 

To operasjonsmetoder ga likt, men ikke optimalt resultat

De har undersøkt alle korsbåndsopererte pasienter i Norge og Sverige i perioden 2005-2008, fant de at 5-årsprognosen var dårligere hos pasienter som i tillegg hadde en leddbruskskade. De fant også at leddbruskskadens dybde, i motsetning til størrelse, hadde negativ innvirkning på prognosen.

I en sammenligning av to vanlige operasjonsmetoder (mikrofrakturering og mosaikkplastikk) for isolerte leddbruskskader, fant de at metodene ga likeverdige resultater opp til 10 år etter inngrepet. Begge metodene førte til bedring av knefunksjonen, men ingen av metodene resulterte i normal knefunksjon hos pasientene.

- En betydelig andel av pasientene i begge behandlingsgrupper måtte gjennomgå ytterligere kirurgi, eller utviklet tegn til kneleddsarthrose i løpet av oppfølgingstiden, forteller Ulstein.

Kirurgi anbefales ikke for alle

Hos pasienter som hadde både leddbruskskade og fremre korsbåndskade ga de undersøkte kirurgiske behandlingsmetoder ingen effekt på langtidsprognosen.

- Basert på disse funnene anbefales tilbakeholdenhet med bruken av kirurgisk opprenskning, og spesielt mikrofrakturering hos pasienter som også har korsbåndskade.

Les hele doktorgraden til Ulstein her.