Protese eller skruer ved lårhalsbrudd?

En nylig avlagt PhD ved Ahus gir holdepunkter for å anbefale at flere med lårhalsbrudd kan behandles med hofteprotese i stedet for med skruer.

Hoftebrudd
Filip C Dolatowski og medarbeidere har studert eldre med lårhalsbrudd i god stilling, og sammenliknet operasjon der kirurgen setter inn skruer med operasjon med innvendig leddprotese.

Lårhalsbrudd er er en type hoftebrudd, og det er som oftest eldre som rammes. Dødeligheten, sykeligheten og behandlingskostnader er høye.

Stipendiat Filip C. Dolatowski ved Ahus har i sin PhD sammenliknet to ulike metoder for operasjon av lårhalsbrudd.

Metode avgjøres etter bruddtype

Lårhalsbrudd deles inn i to typer - brudd i god stilling og brudd i feilstilling, og behandlingsmetode velges som regel ut fra bruddtype.

- Hos eldre behandles brudd i god stilling med operasjon hvor bruddet repareres med skruer, mens brudd i dårlig stilling opereres med innvendig leddprotese, sier Dolatowski.

Hans studie viser imidlertid at det ikke trenger å være slik:

- Vår studie viser at  eldre med lårhalsbrudd i god stilling trygt kan behandles med innvendig leddprotese, sier Dolatowski.

Filip C. Dolatowski.JPG

Filip C. Dolatowski anbefaler innvendig leddprotese til eldre med lårhalsbrudd i god stilling.

Protese gir sjeldnere behov for ny operasjon

Filip C Dolatowski og medarbeidere har studert eldre med lårhalsbrudd i god stilling, og sammenliknet operasjon der kirurgen setter inn skruer med operasjon med innvendig leddprotese.

Helsepersonell som målte resultatet visste ikke hvilken av de to operasjonene pasienten var blitt behandlet med.

- Pasienter som fikk innvendig leddprotese trengte sjeldnere en ny operasjon enn dem som fikk lårhalsbruddet reparert med skruer - 5 prosent mot 20 prosent. De gjorde det også bedre på gangtest, forteller Dolatowski.

Pasienter som fikk leddprotese oppga imidlertid ikke bedre hoftefunksjon.

Enkelte bør ikke behandles med skruer

Pasienter med lårhalsbrudd i god stilling hvor lårbeinshodet var vinklet mer enn 20 grader bakover, vurdert på et røntgenbilde, og som hadde vært operert med skruer, hadde betydelig økt risiko for å behøve en ny operasjon.

I motsetning til gjeldende retningslinjer, fant Dolatowski og medarbeidere at denne pasientgruppen ikke bør behandles med skruer, men heller med en innvendig leddprotese. 

- En reoperasjon med protese gir dårligere resultat enn en primæroperasjon med protese, forklarer han.

Ikke nødvendig med CT

Forskerne vurderte også påliteligheten og gyldigheten av en målemetode for å vurdere vinklingen av lårbeinshodet på røntgenbilde hos pasienter med lårhalsbrudd i god stilling. De konkluderte med at metoden var pålitelig og gyldig og mer avansert billeddiagnostikk (CT) er ikke nødvendig for å vurdere lårhalsbrudd i god stilling.


Avhandlingens tittel:  "Outcomes and complications of nondisplaced femoral neck fracture treated by screw fixation or hip hemiarthroplasty in elderly patients"