Rekordstore forskningstildelinger til Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus (Ahus) har fått både mange og store tildelinger av forskningsmidler for 2020. Midlene går blant annet til forskning på blodkreft, ME, fedme og demens.

illlustrasjonsfoto
Forskningsmidlene på nær 115 millioner vil blant annet gå til forskning på blodkreft, ME, fedme og demens.

Totalt har Ahus hentet nærmere 115 millioner i ekstern forskningsfinansiering for 2020, mot 57 millioner tildelt for 2019. I tillegg fikk Campus Ahus finansiering fra Forskningsrådet på i overkant 11 millioner.

Det er blant annet gitt store tildelinger til forskning på mekanismer og behandling av tilstander som blodkreft, ME, prioritering i helsevesenet, fedme og demens. Tidligere i år har forskere på Ahus også fått store bevilgninger til studier på brystkreftpasienter, pasienter med korsbåndskade og en sjelden tilstand knyttet til arvelig DNA-skade.

- Bredden i tildelinger for 2020 gjør at mange forskningsmiljøer nå kan øke sin aktivitet fremover. Dette er viktig for universitetssykehuset Ahus, sier forsknings- og innovasjonsdirektør Helge Røsjø.

Disse forskningsprosjektene er bevilget forskningsmidler:

forskningsmidler 2020.png