HELSENORGE

Skal sikre rett medisinbruk ved hjelp av digitale verktøy

Feil bruk av legemidler er et stort og omfattende helseproblem. Det anslås at 200.000 europeere dør for tidlig årlig på grunn feil medisinbruk. Akershus universitetssykehus deltar nå i det store internasjonale forskningsprosjektet Gravitate Health, der målet er å styrke pasienten ved hjelp av digitale verktøy.

​Med legemidler følger alltid viktig informasjon, blant annet om riktig bruk, mulige bivirkninger, og kombinasjon med andre legemidler. Men får vi alltid med oss denne informasjonen? Pakningsvedleggene, papirlappen med liten skrift som i dag følger legemidlene, byr på noen utfordringer: Er informasjonen forståelig? Er den relevant for pasientens bruk? Hvor oppdatert er den?

Gravitate Health skal bidra til å gjøre kunnskap og informasjon om legemidler lettere tilgjengelig og bedre tilpasset den enkelte pasient. De elektroniske løsningene skal i første omgang utvikles for europeiske innbyggere og språk, men perspektivet er globalt.

Dette er et stort 5-årig samarbeidsprosjekt, med 40 deltakere i 15 land, og med et budsjett på rundt 200 millioner kroner fra the Innovative Medicines Initiative (IMI) og legemiddelindustrien.

- Trygge, aktive og ansvarlige pasienter

Ved Ahus har forskere i flere år arbeidet aktivt med digitale verktøy for innbyggere som kan benyttes til å bedre mestre egen sykdom, blant annet gjennom forskningsprosjektet "Capable".

- Resultatene fra dette prosjektet skal benyttes direkte i Gravitate Health, og var en av grunnene til at koordineringen av dette prosjektet ble lagt til Norge, forteller overlege Petter Hurlen, prosjektansvarlig ved Ahus.

Les også: Internasjonal pris for innovativ forskning

- Vi ønsker å utvikle digital helseinformasjon og digitale verktøy som bidrar til trygge, aktive og ansvarlige pasienter, og som fremmer trygg og sikker bruk av legemidler for bedre helse og livskvalitet, sier koordinator Anne Moen, som er professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Prosjektleder i Gravitate Health er doktor Giovanna Ferrari fra legemiddelfirmaet Pfizer. Hun tror det brede samarbeidet er en fordel:

- Samarbeidet mellom akademia, industri og interessenter muliggjør unike resultater og en spennende mulighet til å skape nye tilnærminger til å formidle viktig informasjon digitalt.

Les også: Helsefremmende bruk av egne data