HELSENORGE

Skreddersydd behandling ga bedre sykdomskontroll

Persontilpasset medisindosering gir bedre effekt i behandlingen av kroniske betennelsessykdommer, viser en ny norsk studie. 

Jahnsen og Kaasen Jørgensen

Leder NORDRUM-studien ved Ahus: Jørgen Jahnsen leder forskningsvirksomheten ved gastromedisinsk avdeling på Ahus, og er blant forskningsartikkelens sisteforfattere. Overlege Kristin Kaasen Jørgensen er blant artikkelens førsteforfattere.

Den nye studien, der Akershus universitetssykehus (Ahus) deltar, kan bidra til bedre bruk av det biologiske legemiddelet infliximab i behandlingen av kroniske betennelsessykdommer i tarm, ledd og hud. Studien «The NORwegian DRUg Monitoring study» (NOR-DRUM) er nylig publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet JAMA.


- Gastroenterologer, revmatologer og hudleger har lenge diskutert om man skal gi samme dose av infliximab og andre biologiske legemidler til alle, eller om man skal tilrettelegge dosen basert på blodnivået hos hver enkelt pasient. Dette spørsmålet ønsket vi å besvare med  NOR-DRUM, sier overlege og forsker ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Silje W. Syversen, som er prosjektleder for studien.
Biologiske legemidler har de siste årene bedret livskvaliteten til pasienter med en rekke vanlige kroniske betennelses​sykdommer i tarm, ledd og hud, men mange pasienter opplever fortsatt at medikamentene ikke har ønsket effekt. Over halvparten av pasientene som bruker infliximab og lignende medikamenter opplever at sykdommen blusser opp igjen under vedlikeholdsbehandling. Det er derfor viktig å undersøke om bruken av disse legemidlene kan forbedres. 

​Ved Ahus deltar pasienter med inflammatorisk tarmsykdom - ulcerøs kolitt og crohns sykdom. Ansvarlig for studien ved Ahus er overlege Kristin Kaasen Jørgensen. 

- Vi har lenge hatt tro på at persontilpasset medisinering er det beste for pasientene. Derfor er vi glade for å ha fått vist dette gjennom vår studie, sier Kaasen Jørgensen, som er blant førsteforfatterne i artikkelen. 

Færre fikk oppbluss av sykdommen

Mens første del av studien, som ble publisert i JAMA i mai 2021​, undersøkte​​ pasienter i oppstartsfasen av infliximab-behandling, har andre del undersøkt pasienter under vedlikeholdsbehandling. 

Andre del av studien har fulgt 450 pasienter med kroniske betennelsessykdommer (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, revmatoid artritt, psoriasisartritt, spondyloartritt, eller psoriasis) som sto på vedlikeholdsbehandling med legemidlet infliximab. De ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk justert legemiddeldose i henhold til legemiddelkonsentrasjonen i blodet, såkalt TDM (therapeutic drug monitoring). Den andre gruppen fikk standard dosering. Etter 52 uker hadde kun 26 prosent av de som fikk individuell behandling med TDM opplevd sykdomsoppbluss mot 44 prosent av de som fikk standard behandling. 

​​​​Første del av studien viste at terapeutisk legemiddelmonitorering ikke bedret effekten av behandlingen i oppstartsfasen av infliximab-behandlingen. At resultatene var ulike for de to studiedelene, var ikke helt uventet, forklarer Kaasen Jørgensen: 

- Det kan skyldes at det er ulike mekanismer for behandlingssvikt i oppstartsfasen og under vedlikeholdsbehandling, sier Kaasen Jørgensen. ​

Bedre sykdomskontr​oll over tid

- NOR-DRUM B-studien viser at det ved individtilpasset behandling med TDM er flere pasienter som har effekt av behandlingen over tid, sier Kaasen Jørgensen. 

Dette er den første randomiserte kontrollerte studien som viser nytteverdi av TDM på dette feltet, og har blitt omtalt som en «game changer» av internasjonale eksperter på området. Forebygging av sykdomsoppbluss er viktig for pasienters livskvalitet gjennom et livslangt sykdomsforløp, og for å forebygge langtidskomplikasjoner som tarmstrikturer, fistler og leddskade. Forskerne bak studien mener at studien støtter innføring av TDM hos alle pasienter som behandles med infliximab. 

Nasjonal tverrfaglig dugnad

Et unikt tverrfaglig forskningssamarbeid mellom sentrale miljøer i de tre kliniske fagene gastroenterologi, dermatologi og revmatologi, samt et laboratoriemiljø ved Radiumhospitalet med spisskompetanse, ligger bak etablering og gjennomføring av NOR-DRUM-studien. Pasienter fra alle helseregioner er med i studien, og hele 20 sykehus rundt om i landet har deltatt. 

Nor-drum studiegruppe Ahus

Studiegruppen ved Ahus: overlege Kristin H Bjørlykke, overlege Asta Arnarsdottir, lege Nirujah S Thusyanthan, professor Jørgen Jahnsen, overlege og studieleder Ahus Kristin K Jørgensen, sykepleier Julie Hellan, sykepleier Hege Sydnes, sykepleier Line Tangre.

​Kaasen Jørgensen forteller om et godt samarbeid sykehusene og de ulike faggruppene imellom. 

- Mange leger og sykepleiere rundt om på sykehusene har lagt ned en betydelig innsats for å inkludere pasienter og følge disse opp gjennom studien, det er vi veldig takknemlige for. På Ahus vil jeg gjerne berømme studielegene og spesielt sykepleierne på vår IBD infusjonspoliklinikk som har gjort en kjempejobb for å få denne studien i havn.

Nå ser forskerne bak studien frem til å få kunnskapen ut og forventer at resultatene fra studien vil få praktiske konsekvenser for oppfølging av pasienter som behandles med infliximab, både nasjonalt og internasjonalt.