Stor variasjon i behandling av gulsott

I en nylig avlagt doktorgrad ved Ahus har Khalaf Mreihil studert effekten av fototerapi hos nyfødte med gulsott.

Khalaf Mreihil

Khalaf Mreihil har forsket på hvilken effekt fototerapi har på nyfødte barn med gulsott. Foto: Anne Lise Stranden, forskning.no

Khalaf Mreihil har forsket på hvilken effekt fototerapi har på dannelsen av vannløselige molekyler (bilirubin fotoisomerer), som teoretisk antas å beskytte hjernen ved alvorlig gulsott.

I tillegg har han studert bruken av fototerapi i praksis ved alle nyfødtavdelinger i Norge.

Han fant at dannelsen av vannløselige fotoisomerer starter så snart fototerapien slås på, og at det, på tross av nasjonale retningslinjer, er stor variasjon i praksis ved fototerapibehandling hos nyfødte med gulsott i Norge.  

Les mer om Mreihils arbeid på forskning.no: Gulsott hos nyfødte kan behandles raskere

Doktorgradens tittel: Phototherapy for neonatal jaundice. Studies of photoisomer formation and clinical practice