HELSENORGE

Tilbyr fjerde vaksinedose til levertransplanterte

Hos enkelte pasienter som bruker immundempende medisiner er det blitt påvist svak eller manglende antistoff-respons etter tre doser vaksine mot covid-19. I Nor-vaC-studien tilbys nå levertransplanterte pasienter en fjerde vaksinedose for å øke vaksineeffekten. 

Nor-vaC forskningsgruppe

Forskningsgruppen i Nor-vaC-studien tilbyr fra desember en fjerde vaksinedose til levertransplanterte studiedeltakere. Fra venstre: Sykepleier Hege Sydnes, sykepleier Kine Haug, studiesykepleier Monica Stensås, studiesykepleier Synnøve Aure, og professor Jørgen Jahnsen.

Nor-vaC-studien er initiert av gastromedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus), samt revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, der Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet er viktige samarbeidspartnere. 

Studien omfatter nå over 2000 pasienter og  undersøker den immunologiske responsen etter vaksinering mot SARS-CoV-2 hos pasienter innen gastro​enterologi og revmatologi som står på immundempende behandling. 

Kaasen Jørgensen

Overlege og postdoc Kristin Kaasen Jørgensen leder Nor-vaC på Akershus universitetssykehus.

På Ahus er det  inkludert cirka 700 pasienter med diagnosene inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom), og leversykdommen autoimmun hepatitt. I tillegg deltar pasienter som er levertransplanterte.

- Vi vet nå en del om at enkelte pasienter på immundempende behandling kan ha dårligere respons på covid-19-vaksine enn resten av befolkningen, sier leder for studien på Ahus, Kristin Kaasen Jørgensen. 

- Vi ønsker derfor å studere vaksineresponsen hos denne pasientgruppen over tid, blant annet for å se nærmere på hvilke forhold som påvirker vaksineresponsen, slik som typen immundempende behandling pasientene står på, sykdomsaktivitet og alder. 

De fleste har god effekt av tre doser
Studiedeltakerne tas inn til jevnlige kontroller på klinisk forskningspoliklinikk på Ahus, og det planlegges oppfølging i flere år fremover. Her registreres ulike sykdomsdata og det tas blodprøver for å måle antistoffnivået mot covid-19 før og etter vaksinering. Studien inkluderer også en kontrollgruppe bestående av friske helsearbeidere ansatt på sykehuset. 

- Både vår studie og andre publiserte studier viser at de aller fleste pasienter som er vaksinert med 3 doser covid-19-vaksine tolererer vaksinen godt og utvikler en god immunrespons av denne. Hos enkelte pasientgrupper, som de organtransplanterte, ser vi imidlertid at responsen på tredje dose vaksine er betydelig lavere. Dette er svært uheldig, da vi vet at denne pasientgruppen har en økt risiko for å utvikle alvorlig covid-sykdom, sier Kaasen Jørgensen.

Hun viser til at en nylig publisert studie viser lovende data hva gjelder vaksinerespons etter fjerde dose hos organtransplanterte som har hatt liten eller ingen effekt av tre doser vaksine. 

- Det er derfor grunn til å tro at en fjerde dose covid-19 vaksine vil​ øke immunresponsen og dermed beskytte denne gruppen pasienter mot alvorlig Covid-19 sykdom, sier hun.
I Nor-vaC-studien tilbys nå de første levertransplanterte pasientene i Norge en fjerde vaksinedose mot Covid-19. Når det formelle kommer i orden håper Kaasen Jørgensen å også ​kunne tilby en fjerde vaksinedose til andre pasientgrupper i Nor-vaC-studien.