HELSENORGE

Tildeles 7 millioner til forskning på hjertesvikt

- Målet er å finne personer som har en økt risiko for hjertesvikt. Det gjør vi ved hjelp av biomarkører og genetikk, sier professor og overlege Torbjørn Omland.

Torbjørn Omland
Overlege og professor Torbjørn Omland forsker på risiko for hjertesvikt. Foto: Anne Elisabeth Næss, Nasjonalforeningen for folkehelsen

​– Vi lurer på om vi kan finne nye proteinbiomarkører som bedre måler hva som er risikoen for hjertesvikt, og hvilken type hjertesvikt man er i risiko for å få, forteller Torbjørn Omland til UiO.no. Han er overlege og professor ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Universitetet i Oslo (UiO).

Prosjektet er tildelt 7 millioner fra Forskningsrådet i en strategisk satsing for å øke samarbeidet med amerikanske forskningspartnere. Studien gjøres i samarbeid med Collaborative Studies Coordinating Center, University of North Carolina ved Chapel Hill, og tilsvarende undersøkelse gjøres i den amerikanske befolkningen.

Les mer på UiO.no

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside