HELSENORGE

Tildeles 8 millioner til forskning på tarmkreft

Onkolog og professor Anne Hansen Ree og hennes forskningsgruppe CMOR tildeles 8 millioner kroner av Kreftforeningen til METIMMOX-2-studien. Målet er å gi bedre behandlingsmuligheter for tykktarmskreftpasienter.

røntgen

Kreft i tykk- og endetarm rammer mange - og halvparten av de som får tarmkreft opplever at sykdommen sprer seg til andre organer i kroppen. De fleste får i en slik situasjon beskjed om at de dessverre har uhelbredelig kreft som ikke kan oppdages av immunsystemet.

Cellegift og immunterapi i kombinasjon

ANNE Fotograf_beate_willumsen_WEB_farger-2.jpeg

Anne Hansen Ree er onkolog ved Akershus universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Beate Willumsen

Anne Hansen Ree og hennes forskningsgruppe CMOR (Clinical and Molecular Oncology in ColoRectal Cancer) ved Ahus har tidligere oppdaget at bruk av cellegift kan frigi molekyler fra svulsten som immunforsvaret er i stand til å gjenkjenne. De har allerede studert effekten av veksling mellom cellegift og immunterapi hos tarmkreftpasienter med spredning, og vil i denne kliniske studien fortsette dette arbeidet. Gruppen vil måle immunaktivitet hos pasientene og analysere vev fra svulstene deres. Målet er å gi bedre behandlingsmuligheter for tykktarmskreftpasienter.

Kreftforeningen støtter prosjektet med 8 000 000 NOK.

- Jeg er svært takknemlig for forskningsmidlene fra Kreftforeningen. METIMMOX-2-studien, som mange pasienter vil få glede av å delta i de neste årene, ville ikke kunne realiseres uten disse midlene, sier Anne Hansen Ree, som legger til at prosjektet har vært mulig å gjennomføre takket være stor innsats i forskningsgruppen:

- Det er det harde og dedikerte arbeidet utført av folkene i forskningsgruppen min som har lagt datagrunnlaget for prosjektet, sier Anne Hansen Ree.

Anne Hansen Ree er professor ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo og onkolog ved Akershus universitetssykehus.