Fra gul til grønn beredskap 16.04.2020

Den totale belastningen på sykehuset ved pågang av Covid-19-pasienter er nå betydelig redusert. Beredskapsnivået ved Ahus reduseres derfor fra gult til grønt. Planer for opptrapping av Covid-19-behandling vil aktiviseres ved behov.

Akershus universitetssykehus (Ahus) har nå om lag en tredjedel av antall Covid-19-pasienter som var innlagt på det meste. Søndag 29. mars hadde Ahus 62 Covid-19-pasienter, 23 på intensiv og 20 pasienter på respirator. Torsdag16. april har Ahus totalt 21 pasienter med Covid-19, av dem 7 på intensiv og 6 på respirator.  117 koronapasienter er per torsdag 16. april utskrevet fra Ahus.

Grønn beredskap

På bakgrunn av at pågangen av Covid-19-pasienter og belastningen på sykehuset er redusert, er det nå besluttet at Ahus fra torsdag 16. april går fra gul til grønn beredskap.

Grønn beredskap er det laveste beredskapsnivået i våre beredskapsplaner, og innebærer normalt at beredskapsledelse etableres ved behov og at enkelte funksjoner kan forsterkes.

I den aktuelle situasjonen vil den taktiske beredskapsledelsen fortsatt være etablert, men med redusert møtehyppighet.  Taktisk beredskapsledelse og smittevern vil fortsatt ha jevnlig kontakt med sykehusledelsen, som utgjør den strategiske ledelsen når Ahus er i beredskap.

Opptrapping av normal drift – planer for ny pågang av koronapasienter

Den reduserte belastningen av Covid-19-pasienter gjør det nødvendig å forberede en opptrapping av mer normal drift av elektiv virksomhet.  Det er nå i gang et arbeid for å vurdere hvilken type aktivitet som kan trappes opp, både innen elektiv kirurgi og poliklinikk.

Det må gjøres uten at det skal ramme evnen til raskt å kunne trappe opp for ny, økt pasientpågang av koronapasienter. Utviklingen av pågang av Covid-19-pasienter vil følges nøye. Det er lagt gode planer for opptrapping ved økt pågang, som kan aktiveres ved behov.