Helsenorge

Fremdeles besøksrestriksjoner ved Ahus

Pasienter og besøkende ved Akershus universitetssykehus (Ahus) må fremdeles følge besøksrestriksjoner når de skal besøke våre sykehus og behandlingssteder.

Besøksrestriksjonene gjelder også besøkende som er fullvaksinert.

Ahus følger anbefalinger fra Helsedirektoratet om at alle besøk avtales i forkant, og det er foreløpig ikke egne regler for vaksinerte som skal besøke pasienter eller motta behandling.

A​vdelingene ved Ahus skal fortsatt legge til rette for at besøk kan gjennomføres og besøk skal avtales med aktuell avdeling. ​

Gjeldende besøksrestriksjoner:

  • Pasienter kan få ett besøk per dag av inntil en til to av de nærmeste, etter dialog med aktuell avdeling. Besøket kan være på inntil en time hos pasienter på enerom og inntil halv time til rom med flere pasienter, med et besøk på rommet av gangen.

  • For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres særskilte avtaler.

Se for øvrig mer informasjon om gjeldende restriksjoner på våre nettsider: