HELSENORGE

Gul beredskap etter ny pågang av covid-19-pasienter

Akershus universitetssykehus er nå i gul beredskap etter at sykehuset den siste tiden har opplevd ny pågang av covid-19-pasienter med behov for intensivbehandling. For å styrke intensiv- og overvåkingskapasiteten reduserer sykehuset også noe i antall planlagte operasjoner.

Akershus universitetssykehus (Ahus) har i dag i alt 28 covid-19-pasenter, 11 av disse på intensiv. Den 17. februar var Ahus nede i 7 covid-19-pasienter. Den nye økningen har ført til forsterket press på intensiv- og overvåkingskapasiteten.

For å håndtere denne situasjon best mulig har Ahus nå innført gul beredskap. Det innebærer en organisering som gir raskere muligheter for hurtige beslutninger og iverksettelse av tiltak.

Trapper ned planlagte operasjoner

I tillegg reduseres antall planlagte operasjoner noe på Ahus Nordbyhagen, for å frigjøre ressurser til nødvendig intensiv- og overvåkingskapasitet for kritisk syke pasienter.

All øyeblikkelig hjelp, i tillegg til kreftbehandling og poliklinisk utredning og behandling, vil fortsette som normalt. Det samme gjelder virksomheten Ahus har ved Kongsvinger sykehus, Ski sykehus og Ahus Gardermoen.

Pasienter som får utsatt sin operasjon vil få beskjed om dette. Alle som ikke får noen beskjed skal møte til time som avtalt.

Utviklingen av beredskap på Ahus under pandemien

Grunnet covid-19-situasjonen var Ahus i gul beredskap fra 11. mars til 15. april 2020, da det ble trappet ned til grønn beredskap. Fra 11. juni ble også grønn beredskap avviklet.

Situasjonen har siden vært håndtert i tråd med etablerte planer for håndtering av covid-19-situasjonen. Beredskapsnivået har vært vurdert fortløpende.

Gjeldende besøksrestriksjoner med at pasienter får motta ett besøk per dag av en til to av sine nærmeste, etter avtale med aktuell avdeling, videreføres.

Les siste nyhet om besøk her