HELSENORGE
To år med covid-19 på Ahus

Har analysert 1,2 millioner covid-19-prøver

Nytt utstyr, utvidet kapasitet, opplæring av nye ansatte og aktivt søk etter kvalifisert ekstra personell. Det har vært situasjonen for laboratoriet ved Ahus gjennom to år med pandemi. Sykehuset har nå analysert nær 1,2 millioner covid-19-prøver. 

Analyse Ahus

Etter to år med pandemi er det per 8. mars analysert 1.198.743 covid-19-prøver ved Akershus universitetssykehus.

Ved pandemiens inntog i februar 2020 startet laboratoriet ved Akershus universitetssykehus (Ahus) å analysere korona-PCR-prøver. Først en prøve, så to, så fem og plutselig 1000. 

- Vi forsto raskt at vi måtte kjøpe nytt utstyr, og allerede i mars 2020 fikk vi vårt første instrument til korona PCR-prøver, sier avdelingsleder for avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB), Kariann Vangen Frøystein.

I starten av desember 2021, passerte laboratoriet ved Akershus universitetssykehus (Ahus) én million covid-19-analyser. I de travleste periodene i desember mottok prøvemottaket nærmere 5000 koronaprøver hver eneste dag. 

Etter to år med pandemi er det per 8. mars analysert 1.198.743 prøver fra hele Ahus sitt opptaksområde, innlagte pasienter og ansatte ved sykehuset.

Graf koronaprøver

Tabellen viser alle koronaprøver som er utført ved Ahus fra 2021 til og med uke 8 i 2022.

Viktige og tidkrevende​ analyser

Frøystein

Kariann Vangen Frøystein, avdelingsleder for avdeling for tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB).

Alle prøvene er sendt til prøvemottaket, hvor hver og en er blitt registrert og sendt videre til laboratoriet for analyse.

- Analysene er komplekse og tar lang tid. Hver prøve tar cirka seks timer å behandle, og alle prøver har i stor grad blitt behandlet manuelt, forklarer Frøystein.

Laboratoriet har brukt mye tid på å ta i bruk nye instrumenter og analyser, slik at flest mulig prøver kan analyseres på kortest mulig tid.

- Total har vi kjøpt inn 20 instrumenter som vi har klemt inn i seksjonen MolGen eller Molekylærgenetisk diagnostikk, sier Frøystein.

Testing og smittesporing har vært viktig for å holde pandemien i sjakk ved å avdekke de som er smittet, slik at de har blitt isolert raskt og unngå smitte andre. I april 2020 utvidet laboratoriet kapasiteten på oppdrag fra Helse Sør-Øst.

Selve analysen foregår på laboratoriet (TLMB) som på Ahus består av cirka160 ansatte på syv analyseseksjoner.

Stolt over sto​​​r innsats

Laboratoriet på Ahus analyserer langt mer enn koronaprøver, og totalt er antallet nesten 10 millioner analyser i året. Kariann Vangen Frøystein forteller at endringene avdelingene har opplevd under pandemien likevel har vært enorme. For å takle det økte presset har det blitt ansatt cirka 50 nye molekylærbiologer, bioingeniører og helsepersonell.

- Siden mars 2020 har vi drevet kontinuerlig rekruttering og opplæring. Vi har fått mange flere ansatte som må ivaretas, og mye mer utstyr som skal holdes ved like. I tillegg har vi hatt mye sykefravær, og det har vært vanskelig å få tak i nok folk.

Selv om det har vært krevende, er hun stolt over dugnadsinnsatsen og stå-på-viljen fra de ansatte.

- Vi har superflinke ansatte i begge avdelinger som står på dag og natt, og vi er stolte av både ansatte og ledere som har taklet utfordringene på strak arm, avslutter Frøystein.​