HELSENORGE

Har du fått tilbud om studieplass i intensivsykepleie – og ønsker utdanningsstilling?

I August 2020 er det oppstart av videreutdanning i intensivsykepleie på hel- og deltid ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). Ahus ansetter nå sykepleiere i utdanningsstillinger i intensivsykepleie, men vi ønsker oss flere søkere! Tenker du å begynne på studiet, men er uten utdanningsstilling? Da håper vi at du tar kontakt og søker på stilling hos oss!

Utdanningsstillingene er lyst ut sykehusets rekrutteringsportal, Webcruiter. Søknadsfrist for alle stillingene er 15. juni.

I tillegg til utdanningsstillinger for heltidstudier, tilbyr vi nå også utdanningsstillinger for deltidsstudier i intensivsykepleie. Deltidsstudiet er på fem semestre, og avsluttes etter 90 studiepoeng som utgjør den ordinære videreutdanningen.

Student og sykepleier

Deltidsstudiet i intensivsykepleie innebærer at du arbeider som ordinær sykepleier ved Intensivseksjonen, Postoperativ eller Medisinsk overvåkning i de periodene du er deltidsstudent. Hver av seksjonene har to utdanningsstillinger, og du får et ansettelsesforhold i en av disse seksjonene i utdanningstiden. Du finner mer informasjon om dette i stillingsannonsen på Webcruiter og på intervju.

Utdanningsstillingene gjelder ikke for påbyggsdelen til masterutdanning for de utdanningene som har dette, kun den delen av studiet som regnes som videreutdanning (90 studiepoeng).  

Detaljer

Det gis 100 % lønn i studietiden, som inkluderer noe arbeidsplikt, samt arbeid i sommerperioden. Ansatte har pensjons-/trygde- og feriepengerettigheter, samt ferieopptjening i studietiden som for ordinære ansatte. Bindingstiden er på 24 måneder i 100 % stilling for studier på 90 studiepoeng. Det er utarbeidet egen avtale for alle utdanningsstillingene.  

Aktuelle søkere kalles fortløpende inn til intervju. Ut fra en helhetsvurdering av faglig og personlig egnethet innstilles det til utdanningsstillingene. Se for øvrig informasjon om kvalifikasjoner i de enkelte stillingsannonsene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Ragnhild Mathisen i avdeling kompetanse- og utdanning.
E-post: ravo@ahus.no
Telefon: 67 96 86 11 | 988 54 476