Helsenorge

Har til nå hatt elleve koronapasienter på respirator

Ahus er det sykehuset i Norge som per i dag har det største tilfanget av koronasyke pasienter som trenger intensivbehandling. I dag ligger ni koronapasienter på intensiv - åtte av disse på respirator. - Vi forbereder oss på at det blir fullt, sier seksjonsoverlege Vibecke Sørensen.

Vibecke Sørensen

- Vi er en avdeling som har blitt belastet tidlig i forløpet, og med rask økning, sier seksjonsoverlege Vibecke Sørensen.

10. mars kom første pasient til intensiv, og siden dette har det vært jevn pågang. Så langt har totalt 11 Covid-19-pasienter ligget på respirator.

- Gjennomsnittsalderen på pasientene som kommer hit er cirka 52 år. Flere er unge pasienter, sier Sørensen. Hun ser at Ahus har fått et helt annet trykk enn de andre sykehusene har opplevd så langt. Nå blir hun oppringt av andre sykehus som vil høre om erfaringene.

Godt forberedt

Det er brukt mye tid på forberedelser og optimalisering av avdelingen for å kunne motta flere intensivpasienter. På kort tid har de omgjort vanlige pasientrom til intensivrom, og i korridoren er det nå satt opp en skillevegg som skiller "covid-avdelingen" fra resten. Snekkere er i gang med å bygge sluser foran pasientrommene.

- Alle pasienter - også de som ikke er covid-19-smittet, skal få god intensivbehandling hos oss. Overvåkingspasientene som ikke er smittet, vil håndteres på Postoperativ avdeling, og det er kontinuerlig dialog og samarbeid mellom avdelingene for å få dette til, sier Sørensen.

- I helgen hadde vi stor pågang av pasienter og fikk da avlastning fra Rikshospitalet på et par pasienter, og generelt har vi et godt samarbeid med Oslo universitetssykehus, sier hun.

- Tar arbeidsoppgaver på strak arm

Ahus planlegger nå for at det kan bli 65 samtidige pasienter med behov for intensivbehandling. Planene vil innebære mer enn seks ganger den ordinære intensivkapasiteten.

Sørensen er takknemlig for alle som bidrar, og skryter av innsatsen i avdelingen:

- Vi har et godt tverrfaglig team i avdelingen, og alle står på og gjør det som det er behov for. I tillegg har vi fått overført personale med intensivkompetanse fra andre arbeidssteder, og dette fungerer veldig bra.

- All honnør til alle som tar nye arbeidsoppgaver på strak arm, sier hun.

Timevis i smitteverndrakt

Ved vaktskifte er det nå rundt 30 sykepleiere som skal inn i smittevernsutstyr. De hjelper hverandre med påkledningen - en omstendelig prosess som krever at de er oppmerksomme og grundige.

IMG_2817.jpg

Det er godt de har en lang korridor når sykepleierne forsøker å holde en meters avstand under orienteringene ved vaktskifte.

smittevernpåkledning intensiv 2403020.jpg

Kompispåkledning. Det tar noen minutter å gjøre seg klar med smittevernutstyr, og det krever at en er grundig og fokusert.

Intensivsykepleier 240320.jpg

Sykepleieren går inn på pasientrommet for å avløse dagvakten. Det blir noen timer i klamme smitteverndrakter før de blir avløst for en pause.

- Vi er hos pasientene hele tiden, og passer godt på, sier intensivsykepleier Anne-Lise Solum. Hun forsikrer om at de vil sørge for å gi en god og trygg behandling til pasientene som kommer til Ahus.

Men Solum understreker at det er til bekymring at de må spare på smittevernsutstyr. Hun peker på åndedrettsvern som henger på stativer for å brukes om igjen.

- Men vi har fått gode rutiner på gjenbruk, sier hun.

Intensivsykepleier Anne-Lise Solum

I et slikt rom vil koronapasienter med behov for respirasjonsstøtte ligge. Intensivsykepleier Anne-Lise Solum forsikrer om at de her vil få god og trygg behandling.

Gjør inntrykk

Det gjør inntrykk på både henne og kolleger at det er såpass mange unge som blir så dårlig.

- Vi er ikke vant til å se så mange, unge og tidligere friske alvorlig syke pasienter på en gang. Også for de mange sykepleierne som nå er kommet inn fra andre avdelinger for å hjelpe, er dette en ny situasjon.

Men i dag kan de glede seg over nyheten om at to pasienter er blitt friske nok til å ha blitt tatt av respiratoren denne helgen.